Н О В И Н И

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЕКТ „ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ”

Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви, че от 15.09.2014 г. (понеделник) до 23.09.2014 г. (вторник) в СО - район „Красна поляна” започва прием на документи по Проект „Обществена трапезария”.

Желаещите могат да получат заявление по образец от деловодството на районната администрация или да го изтеглят от ТУК.

В проекта ще бъдат включени лица от следните целеви групи:

  • лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
  • лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
  • самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии (пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност).

Документите се подават в деловодството на район „Красна поляна”.

Списък с одобрените 90 лица ще бъде поставен на входа на район „Красна поляна” на 30.09.2014 г.

Одобрените потребители на услугата ще получават безплатно топла храна за обяд – супа, основно ястие и хляб в собствени съдове за периода от 01.10.2014 г. до 31.12.2014 г.

АРХИВ НА НОВИНИТЕ

Столична община - район "Красна поляна" |XHTML 1.1|CSS