№ РКП17-РД 56-274/16.11.2017 г. (публикувано: 11:38 ч./21.11.2017 г.)Download  [241.51 KB]
 № РКП17-РД 56-273/16.11.2017 г. (публикувано: 11:37 ч./21.11.2017 г.)Download  [239.86 KB]
 № РКП17-РД 56-272/16.11.2017 г. (публикувано: 11:37 ч./21.11.2017 г.)Download  [239.18 KB]
 № РКП17-РД 56-271/16.11.2017 г. (публикувано: 11:37 ч./21.11.2017 г.)Download  [240.09 KB]
 № РКП17-РД 56-270/16.11.2017 г. (публикувано: 11:36 ч./21.11.2017 г.)Download  [122.61 KB]
 № РКП17-РД 56-269/16.11.2017 г. (публикувано: 11:36 ч./21.11.2017 г.)Download  [238.86 KB]
 № РКП17-РД 56-268/16.11.2017 г. (публикувано: 11:35 ч./21.11.2017 г.)Download  [238.83 KB]
 Заповед № РКП17-РД 56-126/11.05.2017 г. за осигуряване на пожарна безопасност на горските масиви и земеделски площи, находящи се на територията на район „Красна поляна“ СО (публикувано: 11:04 ч./11.05.2017 г.)Download  [817.12 KB]
 Заповед № СОА17-РД 09-442/20.04.2017 г. за осигуряване на пожарна безопасност на горските масиви и земеделски площи, находящи се на територията на район „Красна поляна“ СО (публикувано: 18:30 ч./20.04.2017 г.)Download  [1.19 MB]
 Указания за спазване на правила и норми за пожарна безопасност (публикувано: 11:05 ч./11.05.2017 г.)Download  [862.03 KB]

 Заповед № РКП17-РД 56-288/11.12.2017 год. за одобряване на ПУП - ИПР на УПИ ХV-714, кв. 1, м. "Трудови казарми" (публикувано: 11:34 ч./12.12.2017 г.)Download  [160.62 KB]
 Заповед № РКП17-РД 56-254/24.10.2017 г. (публикувано: 13:14 ч./25.10.2017 г.)Download  [4.99 MB]
 Заповед № ОХ-978/12.09.2017 г. за обявяване на вакантни длъжности от Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, завършили гражански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурсите (публикувано: 15:21 ч./11.10.2017 г.)Download  [60.5 KB]
  •  Приложение № 1 - № 5 - Списъци на вакантните длъжности за приемане на военна служба след провеждане на конкурс (публикувано: 15:24 ч./11.10.2017 г.)Download  [495.69 KB]
 Заповед № СОА17-РД 09-539/17.05.2017 г. на кмета на Столична община, в която се забранява къпането и плуването в открити водни площи, както и използването на плавателни средства с двигатели с вътрешно горене през летния сезон на територията на Столична об (публикувано: 12:32 ч./17.05.2017 г.)Download  [1.08 MB]
(В изпълнение на т. 6 от Заповедта – за къпане и плуване да се използват само плувни басейни, отговарящи на изискванията на чл. 4 от Наредбата за водноспасителната  дейност и обезопасяването на водните площи)
 Заповед № РКП17-РД 56-121/04.05.2017 г. по чл. 99Б от ЗГР (публикувано: 15:22 ч./04.05.2017 г.)Download  [774.62 KB]
 Заповед № РКП17-РД 56-119/25.04.2017 г. по чл. 99Б от ЗГР (публикувано: 13:44 ч./25.04.2017 г.)Download  [239.93 KB]
 Заповед № РКП17-РД 56-118/25.04.2017 г. по чл. 99Б от ЗГР (публикувано: 13:45 ч./25.04.2017 г.)Download  [241.84 KB]
 Заповед № РКП17-РД 56-99/20.03.2017 г. по чл. 99Б от ЗГР (публикувано: 11:52 ч./20.03.2017 г.)Download  [699.33 KB]

­