pdf.png Заповед № РКП20-РД56-99/28.07.2020 г. за определяне на комисия за проверка на извършени адресни регистрации (публикувано: 11:03 ч./28.07.2020 г.)Download  [4.2 MB]
pdf.png Заповед № РКП20-РД56-21/07.02.2020 г. за определяне на комисия за проверка на извършени адресни регистрации (публикувано: 16:30 ч./07.02.2020 г.)Download  [535.96 KB]
pdf.png Заповед № СОА 20-РД 07-12/22.01.2020 г. за заличаване на адреси (публикувано: 10:35 ч./23.01.2020 г.)Download  [180.27 KB]
  • pdf.png Уведомление за бл. 10, вх. А (публикувано: 11:31 ч./24.01.2020 г.)Download  [424.07 KB]
  • pdf.png Уведомление за бл. 12, вх. А (публикувано: 11:31 ч./24.01.2020 г.)Download  [433.88 KB]

pdf.png № РКП19-РД 56-239-246/28.11.2019 г. (публикувано: 16:53 ч./28.11.2019 г.)Download  [1.85 MB]
pdf.png № РКП19-РД 56-196-203/01.10.2019 г. (публикувано: 10:21 ч./07.10.2019 г.)Download  [1.81 MB]
pdf.png № РКП19-РД 56-124-133/01.07.2019 г. (публикувано: 17:49 ч./02.07.2019 г.)Download  [2.29 MB]

docx.png Заповед № РКП19-РД 56-70/15.04.2019 г. за осигуряване на пожарна безопасност на горските масиви и земеделски площи, находящи се на територията на район „Красна поляна“ - СО (публикувано: 15:40 ч./18.04.2019 г.)Download  [37.03 KB]

pdf.png Заповед № РКП19-РД56-251/09.12.2019 г. по чл. 49, ал. 3 от ЗУЕС във връзка с блок 61 от ж.к. "Илинден" (публикувано: 17:21 ч./09.12.2019 г.)Download  [881.16 KB]

­