pdf.png № РКП19-РД 56-239-246/28.11.2019 г. (публикувано: 16:53 ч./28.11.2019 г.)Download  [1.85 MB]
pdf.png № РКП19-РД 56-196-203/01.10.2019 г. (публикувано: 10:21 ч./07.10.2019 г.)Download  [1.81 MB]
pdf.png № РКП19-РД 56-124-133/01.07.2019 г. (публикувано: 17:49 ч./02.07.2019 г.)Download  [2.29 MB]
pdf.png № РКП19-РД 56-89/22.04.2019 г. (публикувано: 17:08 ч./24.04.2019 г.)Download  [237.48 KB]
pdf.png № РКП19-РД 56-88/22.04.2019 г. (публикувано: 17:08 ч./24.04.2019 г.)Download  [234.45 KB]
pdf.png № РКП19-РД 56-87/22.04.2019 г. (публикувано: 17:08 ч./24.04.2019 г.)Download  [234.98 KB]
pdf.png № РКП19-РД 56-86/22.04.2019 г. (публикувано: 17:07 ч./24.04.2019 г.)Download  [235.02 KB]
pdf.png № РКП19-РД 56-85/22.04.2019 г. (публикувано: 17:07 ч./24.04.2019 г.)Download  [235.36 KB]
pdf.png № РКП19-РД 56-84/22.04.2019 г. (публикувано: 17:01 ч./24.04.2019 г.)Download  [233.55 KB]
pdf.png № РКП19-РД 56-83/22.04.2019 г. (публикувано: 17:00 ч./24.04.2019 г.)Download  [238.66 KB]
pdf.png № РКП19-РД 56-82/22.04.2019 г. (публикувано: 17:00 ч./24.04.2019 г.)Download  [239.78 KB]
pdf.png № РКП19-РД 56-81/22.04.2019 г. (публикувано: 17:00 ч./24.04.2019 г.)Download  [238.9 KB]
pdf.png № РКП19-РД 56-79/18.04.2019 г. (публикувано: 12:24 ч./24.04.2019 г.)Download  [235.55 KB]
pdf.png № РКП19-РД 56-78/18.04.2019 г. (публикувано: 12:23 ч./24.04.2019 г.)Download  [239.76 KB]
pdf.png № РКП19-РД 56-77/18.04.2019 г. (публикувано: 12:23 ч./24.04.2019 г.)Download  [235.96 KB]
pdf.png № РКП19-РД 56-76/18.04.2019 г. (публикувано: 12:23 ч./24.04.2019 г.)Download  [236.24 KB]
pdf.png № РКП19-РД 56-75/18.04.2019 г. (публикувано: 12:22 ч./24.04.2019 г.)Download  [230.45 KB]
pdf.png № РКП19-РД 56-74/18.04.2019 г. (публикувано: 12:22 ч./24.04.2019 г.)Download  [237.12 KB]

docx.png Заповед № РКП19-РД 56-70/15.04.2019 г. за осигуряване на пожарна безопасност на горските масиви и земеделски площи, находящи се на територията на район „Красна поляна“ - СО (публикувано: 15:40 ч./18.04.2019 г.)Download  [37.03 KB]

pdf.png Заповед № РКП19-РД56-251/09.12.2019 г. по чл. 49, ал. 3 от ЗУЕС във връзка с блок 61 от ж.к. "Илинден" (публикувано: 17:21 ч./09.12.2019 г.)Download  [881.16 KB]
pdf.png Заповед № РКП19-РД56-238/28.11.2019 г. за определяне на комисия за проверка на извършени адресни регистрации (публикувано: 12:08 ч./28.11.2019 г.)Download  [536.93 KB]
pdf.png Заповед № РКП19-РД56-234/26.11.2019 г. за определяне на комисия за проверка на извършени адресни регистрации (публикувано: 11:03 ч./26.11.2019 г.)Download  [532.1 KB]
pdf.png Заповед № РКП19-РД56-233/26.11.2019 г. за определяне на комисия за проверка на извършени адресни регистрации (публикувано: 11:03 ч./26.11.2019 г.)Download  [789 KB]
pdf.png Заповед № РКП19-РД56-116/10.06.2019 г. за определяне на комисия за проверка на извършени адресни регистрации (публикувано: 13:48 ч./10.06.2019 г.)Download  [342.4 KB]
pdf.png Заповед за комисия за проверка на гражданска регистрация (публикувано: 16:41 ч./12.02.2019 г.)Download  [564.02 KB]

­