№ РКП17-РД 56-274/16.11.2017 г. (публикувано: 11:38 ч./21.11.2017 г.)Download  [241.51 KB]
 № РКП17-РД 56-273/16.11.2017 г. (публикувано: 11:37 ч./21.11.2017 г.)Download  [239.86 KB]
 № РКП17-РД 56-272/16.11.2017 г. (публикувано: 11:37 ч./21.11.2017 г.)Download  [239.18 KB]
 № РКП17-РД 56-271/16.11.2017 г. (публикувано: 11:37 ч./21.11.2017 г.)Download  [240.09 KB]
 № РКП17-РД 56-270/16.11.2017 г. (публикувано: 11:36 ч./21.11.2017 г.)Download  [122.61 KB]
 № РКП17-РД 56-269/16.11.2017 г. (публикувано: 11:36 ч./21.11.2017 г.)Download  [238.86 KB]
 № РКП17-РД 56-268/16.11.2017 г. (публикувано: 11:35 ч./21.11.2017 г.)Download  [238.83 KB]
 Заповед № РКП17-РД 56-126/11.05.2017 г. за осигуряване на пожарна безопасност на горските масиви и земеделски площи, находящи се на територията на район „Красна поляна“ СО (публикувано: 11:04 ч./11.05.2017 г.)Download  [817.12 KB]
 Заповед № СОА17-РД 09-442/20.04.2017 г. за осигуряване на пожарна безопасност на горските масиви и земеделски площи, находящи се на територията на район „Красна поляна“ СО (публикувано: 18:30 ч./20.04.2017 г.)Download  [1.19 MB]
 Указания за спазване на правила и норми за пожарна безопасност (публикувано: 11:05 ч./11.05.2017 г.)Download  [862.03 KB]

 Заповед № РКП17-РД 56-62/27.03.2018 г. по чл. 99Б от ЗГР (публикувано: 16:26 ч./27.03.2018 г.)Download  [664.45 KB]

­