№ РКП18-РД 56-218/15.11.2018 г. (публикувано: 17:40 ч./15.11.2018 г.)Download  [222.12 KB]
 № РКП18-РД 56-216/15.11.2018 г. (публикувано: 17:40 ч./15.11.2018 г.)Download  [224.97 KB]
 № РКП18-РД 56-215/15.11.2018 г. (публикувано: 17:39 ч./15.11.2018 г.)Download  [220.71 KB]
 № РКП18-РД 56-214/15.11.2018 г. (публикувано: 17:36 ч./15.11.2018 г.)Download  [222.23 KB]
 № РКП18-РД 56-213/15.11.2018 г. (публикувано: 17:34 ч./15.11.2018 г.)Download  [221.24 KB]
 № РКП18-РД 56-212/15.11.2018 г. (публикувано: 17:34 ч./15.11.2018 г.)Download  [219.42 KB]
 № РКП18-РД 56-211/15.11.2018 г. (публикувано: 17:32 ч./15.11.2018 г.)Download  [234.13 KB]
 № РКП18-РД 56-120-127/26.07.2018 г. (публикувано: 13:24 ч./30.07.2018 г.)Download  [9.85 MB]
 № РКП18-РД 56-106-113/11.07.2018 г. (публикувано: 16:19 ч./23.07.2018 г.)Download  [1.71 MB]
 Заповед № РКП17-РД 56-126/11.05.2017 г. за осигуряване на пожарна безопасност на горските масиви и земеделски площи, находящи се на територията на район „Красна поляна“ СО (публикувано: 11:04 ч./11.05.2017 г.)Download  [817.12 KB]
 Заповед № СОА17-РД 09-442/20.04.2017 г. за осигуряване на пожарна безопасност на горските масиви и земеделски площи, находящи се на територията на район „Красна поляна“ СО (публикувано: 18:30 ч./20.04.2017 г.)Download  [1.19 MB]
 Указания за спазване на правила и норми за пожарна безопасност (публикувано: 11:05 ч./11.05.2017 г.)Download  [862.03 KB]

 Заповед за комисия за проверка на гражданска регистрация (публикувано: 16:41 ч./12.02.2019 г.)Download  [564.02 KB]

­