№ РКП17-РД56-220/31.08.2017 г. (публикувано: 14:59 ч./01.09.2017 г.)Download  [250.14 KB]
 № РКП17-РД56-219/31.08.2017 г. (публикувано: 14:58 ч./01.09.2017 г.)Download  [249.76 KB]
 № РКП17-РД56-218/31.08.2017 г. (публикувано: 14:56 ч./01.09.2017 г.)Download  [248.66 KB]
 № РКП17-РД56-217/31.08.2017 г. (публикувано: 14:55 ч./01.09.2017 г.)Download  [251.17 KB]
 № РКП17-РД56-216/31.08.2017 г. (публикувано: 14:55 ч./01.09.2017 г.)Download  [249.46 KB]
 № РКП17-РД56-215/31.08.2017 г. (публикувано: 14:55 ч./01.09.2017 г.)Download  [249.77 KB]
 № РКП17-РД56-214/31.08.2017 г. (публикувано: 14:46 ч./01.09.2017 г.)Download  [250.2 KB]
 № РКП17-РД56-213/31.08.2017 г. (публикувано: 14:46 ч./01.09.2017 г.)Download  [253.98 KB]
 № РКП17-РД56-212/31.08.2017 г. (публикувано: 14:44 ч./01.09.2017 г.)Download  [255.71 KB]
 № РКП17-РД56-211/31.08.2017 г. (публикувано: 14:43 ч./01.09.2017 г.)Download  [250.56 KB]
 № РКП17-РД56-210/31.08.2017 г. (публикувано: 14:27 ч./01.09.2017 г.)Download  [250.77 KB]
 № РКП17-РД56-209/31.08.2017 г. (публикувано: 14:26 ч./01.09.2017 г.)Download  [250.73 KB]
 № РКП17-РД56-208/31.08.2017 г. (публикувано: 14:25 ч./01.09.2017 г.)Download  [251.71 KB]
 № РКП17-РД56-207/31.08.2017 г. (публикувано: 14:25 ч./01.09.2017 г.)Download  [239.75 KB]
 Заповед № РКП17-РД 56-126/11.05.2017 г. за осигуряване на пожарна безопасност на горските масиви и земеделски площи, находящи се на територията на район „Красна поляна“ СО (публикувано: 11:04 ч./11.05.2017 г.)Download  [817.12 KB]
 Заповед № СОА17-РД 09-442/20.04.2017 г. за осигуряване на пожарна безопасност на горските масиви и земеделски площи, находящи се на територията на район „Красна поляна“ СО (публикувано: 18:30 ч./20.04.2017 г.)Download  [1.19 MB]
 Указания за спазване на правила и норми за пожарна безопасност (публикувано: 11:05 ч./11.05.2017 г.)Download  [862.03 KB]

 Заповед № ОХ-978/12.09.2017 г. за обявяване на вакантни длъжности от Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, завършили гражански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурсите (публикувано: 15:21 ч./11.10.2017 г.)Download  [60.5 KB]
  •  Приложение № 1 - № 5 - Списъци на вакантните длъжности за приемане на военна служба след провеждане на конкурс (публикувано: 15:24 ч./11.10.2017 г.)Download  [495.69 KB]
  • Съгласно Заповед № СОА17-РД09-539 17.05.2017 г. на кмета на Столична община се забранява къпането и плуването в открити водни площи, както и използване на плавателни средства с двигатели с вътрешно горене през летния сезон на територията на Столична община. В изпълнение на т. 6 от Заповедта – за къпане и плуване да се използват само плувни басейни, отговарящи на изискванията на чл. 4 от Наредбата за водноспасителната  дейност и обезопасяването на водните площи;
  • Заповед № РКП17 - РД56-121/04.05.2017 г. по чл. 99Б от ЗГР;
  • Заповед № РКП17 - РД56-119/25.04.2017 г. по чл. 99Б от ЗГР;
  • Заповед № РКП17 - РД56-118/25.04.2017 г. по чл. 99Б от ЗГР;
  • Заповед № РКП17 - РД56-99/20.03.2017 г. по чл. 99Б от ЗГР;

­