pdf.png Разрешение за строеж № 2/20.05.2020 г., в сила от в сила от 08.06.2020 год., и становище на РИОСВ (публикувано: 12:04 ч./21.07.2020 г.)Download  [170.74 KB]
pdf.png Разрешение за строеж № 1/09.04.2020 г., в сила от в сила от 18.06.2020 год., и становище на РИОСВ (публикувано: 19:53 ч./19.06.2020 г.)Download  [369.63 KB]

­