Разрешение за строеж № 16/01.09.2017 год., в сила от 28.09.2017 год. и становище на РИОСВ (публикувано: 21:01 ч./28.09.2017 г.)Download  [234.03 KB]
 Разрешение за строеж № 15/21.08.2017 год., в сила от 13.09.2017 год. и становище на РИОСВ (публикувано: 16:35 ч./12.10.2017 г.)Download  [221.5 KB]
 Разрешение за строеж № 14/04.08.2017 год. в сила от 23.08.2017 г. (публикувано: 18:48 ч./08.09.2017 г.)Download  [5.8 MB]
 Разрешение за строеж № 13/04.08.2017 год. в сила от 23.08.2017 г. (публикувано: 18:46 ч./08.09.2017 г.)Download  [5.56 MB]
 Разрешение за строеж № 12/04.08.2017 год. в сила от 24.08.2017 г. (публикувано: 18:29 ч./08.09.2017 г.)Download  [5.78 MB]
 Разрешение за строеж № 11/04.08.2017 год. в сила от 04.09.2017 г. (публикувано: 18:26 ч./08.09.2017 г.)Download  [5.77 MB]
 Разрешение за строеж № 10/04.08.2017 год. в сила от 23.08.2017 г. (публикувано: 18:10 ч./08.09.2017 г.)Download  [5.82 MB]
 Разрешение за строеж № 09/03.08.2017 год. в сила от 23.08.2017 г. (публикувано: 18:05 ч./08.09.2017 г.)Download  [5.78 MB]
 Разрешение за строеж № 08/03.08.2017 год. в сила от 11.09.2017 г. (публикувано: 12:04 ч./11.09.2017 г.)Download  [8.36 MB]
 Разрешение за строеж № 07/01.08.2017 год. в сила от 21.08.2017 г. (публикувано: 16:04 ч./29.08.2017 г.)Download  [1.82 MB]
 Разрешение за строеж № 06/20.07.2017 год. в сила от 08.08.2017 г. (публикувано: 18:04 ч./08.09.2017 г.)Download  [6.22 MB]
 Разрешение за строеж № 05/01.06.2017 год. в сила от 21.06.2017 г. (публикувано: 16:03 ч./29.08.2017 г.)Download  [681.89 KB]
 Разрешение за строеж № 04/30.05.2017 год. в сила от 19.06.2017 г. и становище на РИОСВ (публикувано: 17:53 ч./08.09.2017 г.)Download  [210.92 KB]
 Разрешение за строеж № 03/04.04.2017 год. в сила от 24.04.2017 г. (публикувано: 17:00 ч./08.09.2017 г.)Download  [584.45 KB]
 Разрешение за строеж № 02/10.03.2017 год. в сила от 29.03.2017 г. (публикувано: 19:07 ч./10.03.2017 г.)Download  [218.9 KB]
 Разрешение за строеж № 01/25.01.2017 год. в сила от 02.03.2017 г. (публикувано: 15:35 ч./25.01.2017 г.)Download  [249.89 KB]

­