pdf.png Разрешение за строеж № 9/18.12.2019 г., в сила от в сила от 07.01.2020 год., и становище на РИОСВ (публикувано: 16:16 ч./24.01.2020 г.)Download  [183.28 KB]
pdf.png Разрешение за строеж № 8/12.12.2019 г., в сила от 02.01.2020 год. (публикувано: 16:15 ч./24.01.2020 г.)Download  [56.89 KB]
pdf.png Разрешение за строеж № 7/15.11.2019 г., в сила от 03.12.2019 год. (публикувано: 16:15 ч./13.12.2019 г.)Download  [64.77 KB]
pdf.png Разрешение за строеж № 6/04.10.2019 г., в сила от 21.10.2019 год. и становище на РИОСВ (публикувано: 16:14 ч./13.12.2019 г.)Download  [159.82 KB]
pdf.png Разрешение за строеж № 5/18.07.2019 г., в сила от 06.08.2019 г. (публикувано: 16:08 ч./02.09.2019 г.)Download  [374.26 KB]
pdf.png Разрешение за строеж № 4/03.07.2019 г., в сила от 31.07.2019 год. и становище на РИОСВ (публикувано: 16:05 ч./02.09.2019 г.)Download  [934.68 KB]
pdf.png Разрешение за строеж № 3/17.06.2019 г., в сила от 04.07.2019 г. (публикувано: 16:24 ч./04.07.2019 г.)Download  [155.53 KB]
pdf.png Разрешение за строеж № 2/23.05.2019 г., в сила от 12.06.2019 г. (публикувано: 13:21 ч./12.06.2019 г.)Download  [164.52 KB]
pdf.png Разрешение за строеж № 1/08.03.2019 г., в сила от 15.04.2019 год. и становище на РИОСВ (публикувано: 16:20 ч./15.04.2019 г.)Download  [441.12 KB]

­