Разрешение за строеж № 5/18.07.2019 г., в сила от 06.08.2019 г. (публикувано: 16:08 ч./02.09.2019 г.)Download  [374.26 KB]
 Разрешение за строеж № 4/03.07.2019 г., в сила от 31.07.2019 год. и становище на РИОСВ (публикувано: 16:05 ч./02.09.2019 г.)Download  [934.68 KB]
 Разрешение за строеж № 3/17.06.2019 г., в сила от 04.07.2019 г. (публикувано: 16:24 ч./04.07.2019 г.)Download  [155.53 KB]
 Разрешение за строеж № 2/23.05.2019 г., в сила от 12.06.2019 г. (публикувано: 13:21 ч./12.06.2019 г.)Download  [164.52 KB]
 Разрешение за строеж № 1/08.03.2019 г., в сила от 15.04.2019 год. и становище на РИОСВ (публикувано: 16:20 ч./15.04.2019 г.)Download  [441.12 KB]

­