pdf.png Обявление за провеждане на обществено обсъждане на представяне на проект за еднопосочно движение на улици (публикувано: 10:06 ч./14.01.2019 г.)Download  [124.13 KB]
  • pdf.png Заповед № РКП 19-РД 56-3/10.01.2019 г. на кмета на район "Красна поляна" (публикувано: 10:07 ч./14.01.2019 г.)Download  [154.22 KB]

2018 г.

pdf.png Обявление за провеждане на обществено обсъждане на Задание за изменение на ОУП на СО - част "Комуникационно-транспортна система - масов градски релсов транспорт" (публикувано: 11:01 ч./15.05.2018 г.)Download  [20.76 MB]
  • pdf.png Заповед № РКП 18-РД 56-86/14.05.2018 г. на кмета на район "Красна поляна" (публикувано: 11:02 ч./15.05.2018 г.)Download  [122.68 KB]
  • pdf.png Задание (публикувано: 11:03 ч./15.05.2018 г.)Download  [780.32 KB]
  • pdf.png Схеми към задание (публикувано: 11:04 ч./15.05.2018 г.)Download  [622.39 KB]
    връзка от официалния сайт на ОУП София - http://www.sofproect.com/Images/web_maps19112009/IOUP_metro_10000.jpg

2017 г.

pdf.png Обявление и Заповед № РКП17-РД 56-247/19.10.2017 г. на кмета на район „Красна поляна“ за провеждане на обществено обсъждане за представяне на cxeмa c предложение на места за акционни събития, кв. 17, ж.к. „Красна поляна“ (публикувано: 12:07 ч./24.10.2017 г.)Download  [254.6 KB]
pdf.png Съобщение за обществено обсъждане във връзка с организацията на движението на м. „Разсадника – Коньовица“ (публикувано: 12:28 ч./14.07.2017 г.)Download  [108.68 KB]
pdf.png Обявление и заповед № РКП17-РД 56-123/09.05.2017 г. на кмета на район „Красна поляна“ за провеждане на обществено обсъждане за кв. 158, м. Разсадника – Бежанци (публикувано: 16:35 ч./09.05.2017 г.)Download  [248.02 KB]
­