Заповеди за провеждане на заседание на РЕСУТ Протоколи от заседание на РЕСУТ
 Заповед № РКП18-РД 56-037/13.02.2018 г. (публикувано: 17:29 ч./13.02.2018 г.)Download  [74.77 KB]
 Протокол № 05/16.02.2018 г. (публикувано: 14:36 ч./21.02.2018 г.)Download  [93.04 KB]
 Заповед № РКП18-РД 56-032/06.02.2018 г. (публикувано: 11:48 ч./08.02.2018 г.)Download  [87.07 KB]
 Протокол № 04/09.02.2018 г. (публикувано: 17:19 ч./12.02.2018 г.)Download  [87.19 KB]
 Заповед № РКП18-РД 56-016/23.01.2018 г. (публикувано: 18:58 ч./23.01.2018 г.)Download  [78.24 KB]
 Протокол № 03/26.01.2018 г. (публикувано: 14:02 ч./30.01.2018 г.)Download  [124.88 KB]
 Заповед № РКП18-РД 56-013/18.01.2018 г. (публикувано: 16:08 ч./18.01.2018 г.)Download  [65.8 KB]
 Протокол № 02/22.01.2018 г. (публикувано: 11:58 ч./23.01.2018 г.)Download  [86.05 KB]
 Заповед № РКП18-РД 56-007/09.01.2018 г. (публикувано: 15:24 ч./09.01.2018 г.)Download  [61.64 KB]
 Протокол № 01/12.01.2018 г. (публикувано: 11:39 ч./17.01.2018 г.)Download  [88.52 KB]

2017 г.

Заповеди за провеждане на заседание на РЕСУТ Протоколи от заседание на РЕСУТ
 Заповед № РКП17-РД 56-291/12.12.2017 г. (публикувано: 11:57 ч./13.12.2017 г.)Download  [80.64 KB]
 Протокол № 22/15.12.2017 г. (публикувано: 11:58 ч./18.12.2017 г.)Download  [86.7 KB]
 Заповед № РКП17-РД 56-276/22.11.2017 г. (публикувано: 13:57 ч./27.11.2017 г.)Download  [144.81 KB]
 Протокол № 21/28.11.2017 г. (публикувано: 09:43 ч./04.12.2017 г.)Download  [168.65 KB]
 Заповед № РКП17-РД 56-267/14.11.2017 г. (публикувано: 15:15 ч./14.11.2017 г.)Download  [97.84 KB]
 Протокол № 20/17.11.2017 г. (публикувано: 16:49 ч./17.11.2017 г.)Download  [148.79 KB]
 Заповед № РКП17-РД 56-256/06.11.2017 г. (публикувано: 12:08 ч./07.11.2017 г.)Download  [78.63 KB]
 Протокол № 19/10.11.2017 г. (публикувано: 15:16 ч./14.11.2017 г.)Download  [94.04 KB]
 Заповед № РКП17-РД 56-246/17.10.2017 г. (публикувано: 20:03 ч./18.10.2017 г.)Download  [85.99 KB]
 Протокол № 18/20.10.2017 г. (публикувано: 13:25 ч./23.10.2017 г.)Download  [100.5 KB]
 Заповед № РКП17-РД 56-237/03.10.2017 г. (публикувано: 17:33 ч./03.10.2017 г.)Download  [82.36 KB]
 Протокол № 17/06.10.2017 г. (публикувано: 16:34 ч./09.10.2017 г.)Download  [115.87 KB]
 Заповед № РКП17-РД 56-226/26.09.2017 г. (публикувано: 12:31 ч./26.09.2017 г.)Download  [99.02 KB]
 Протокол № 16/29.09.2017 г. (публикувано: 17:32 ч./03.10.2017 г.)Download  [77.1 KB]
 Заповед № РКП17-РД 56-221/12.09.2017 г. (публикувано: 18:19 ч./12.09.2017 г.)Download  [6.9 MB]
 Протокол № 15/15.09.2017 г. (публикувано: 13:57 ч./18.09.2017 г.)Download  [5.92 MB]
 Заповед № РКП17-РД 56-206/29.08.2017 г. (публикувано: 15:54 ч./29.08.2017 г.)Download  [525.18 KB]
 Протокол № 14/01.09.2017 г. (публикувано: 13:18 ч./04.09.2017 г.)Download  [5.9 MB]
 Заповед № РКП17-РД 56-178/08.08.2017 г. (публикувано: 15:53 ч./08.08.2017 г.)Download  [197.23 KB]
 Протокол № 13/10.08.2017 г. (публикувано: 16:02 ч./10.08.2017 г.)Download  [7.56 MB]
 Заповед № РКП17-РД 56-167/25.07.2017 г. (публикувано: 15:53 ч./25.07.2017 г.)Download  [237.23 KB]
 Протокол № 12/28.07.2017 г. (публикувано: 15:00 ч./28.07.2017 г.)Download  [9.27 MB]
 Заповед № РКП17-РД 56-164/18.07.2017 г. (публикувано: 14:35 ч./18.07.2017 г.)Download  [210.21 KB]
 Протокол № 11/21.07.2017 г. (публикувано: 18:43 ч./21.07.2017 г.)Download  [146.51 KB]
 Заповед № РКП17-РД 56-158/11.07.2017 г. (публикувано: 14:42 ч./11.07.2017 г.)Download  [203.61 KB]
 Протокол № 10/14.07.2017 г. (публикувано: 10:24 ч./14.07.2017 г.)Download  [281.25 KB]
 Заповед № РКП17-РД 56-146/23.05.2017 г. (публикувано: 14:43 ч./23.05.2017 г.)Download  [186.11 KB]
 Протокол № 09/26.05.2017 г. (публикувано: 13:26 ч./26.05.2017 г.)Download  [146.32 KB]
 Заповед № РКП17-РД 56-142/16.05.2017 г. (публикувано: 16:15 ч./16.05.2017 г.)Download  [196.25 KB]
 Протокол № 08/19.05.2017 г. (публикувано: 18:50 ч./19.05.2017 г.)Download  [220.69 KB]
 Заповед № РКП17-РД 56-120/25.04.2017 г. (публикувано: 15:09 ч./25.04.2017 г.)Download  [190.18 KB]
 Протокол № 07/28.04.2017 г. (публикувано: 16:15 ч./28.04.2017 г.)Download  [217.96 KB]
 Заповед № РКП17-РД 56-108/28.03.2017 г. (публикувано: 12:16 ч./28.03.2017 г.)Download  [199.57 KB]
 Протокол № 06/31.03.2017 г. (публикувано: 17:56 ч./31.03.2017 г.)Download  [214.49 KB]
 Заповед № РКП17-РД 56-96/14.03.2017 г. (публикувано: 17:16 ч./14.03.2017 г.)Download  [846.63 KB]
 Протокол № 05/17.03.2017 г. (публикувано: 13:28 ч./17.03.2017 г.)Download  [148.9 KB]
 Заповед № РКП17-РД 56-78/07.03.2017 г. (публикувано: 11:20 ч./07.03.2017 г.)Download  [194.71 KB]
 Протокол № 04/10.03.2017 г. (публикувано: 13:19 ч./10.03.2017 г.)Download  [210.05 KB]
 Заповед № РКП17-РД 56-41/03.02.2017 г. (публикувано: 13:42 ч./03.02.2017 г.)Download  [185.79 KB]
 Протокол № 03/07.02.2017 г. (публикувано: 15:02 ч./07.02.2017 г.)Download  [151.18 KB]
 Заповед № РКП17-РД 56-27/31.01.2017 г. (публикувано: 17:24 ч./31.01.2017 г.)Download  [177.53 KB]
 Протокол № 02/03.02.2017 г. (публикувано: 14:52 ч./03.02.2017 г.)Download  [146.99 KB]
 Заповед № РКП17-РД 56-11/24.01.2017 г. (публикувано: 13:56 ч./24.01.2017 г.)Download  [185.93 KB]
 Протокол № 01/27.01.2017 г. (публикувано: 19:04 ч./27.01.2017 г.)Download  [143.41 KB]

2016 г.

­