Обява за допускане до участие и провеждане на конкурс с кандидати за приемане за оркестранти на военна служба в Гвардейския представителен духов оркестър и военните духови оркестри на Сухопътните войски и Военноморските сили с оркестранти (публикувано: 13:09 ч./28.08.2019 г.)Download  [104.04 KB]
(на 28.08.2019 г. и 29.08.2019 г. в Националната гвардейска част - гр. София)
 •  Заповед № OX-474/20.05.2019 г. за обявяване на конкурс за вакантни длъжности за военни оркестранти за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина (публикувано: 13:24 ч./28.08.2019 г.)Download  [258.81 KB]

 Обява за провеждане на конкурс за офицерски длъжности във военно формирование от състава на Стационарната комуникационна и информационна система за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина (публикувано: 16:35 ч./27.08.2019 г.)Download  [330.69 KB]
 •  Заповед № ОХ-760/16.08.2019 г. за обяваване на конкурс за вакантни длъжности в Стационарната комуникационна и информационна система за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина (публикувано: 16:37 ч./27.08.2019 г.)Download  [181.5 KB]

 Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 22.08.2019 г. до 23.08.2019 г. в Централния артилерийски технически изпитателен полигон (ЦАТИП) (публикувано: 10:30 ч./22.08.2019 г.)Download  [247.57 KB]
 •  Заповед № OX-499/29.05.2019 г. за обявяване на конкурс за вакантни длъжности в Централния артилерийски технически изпитателен полигон за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина (публикувано: 10:30 ч./22.08.2019 г.)Download  [138.29 KB]

 Обява за провеждане на конкурс за длъжността Юристконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси” към СО - район „Красна поляна” (публикувано: 16:00 ч./27.06.2019 г.)Download  [452.84 KB]
 •  Заявление за участие в конкурс (публикувано: 16:01 ч./27.06.2019 г.)Download  [151.55 KB]
 •  Декларация по чл. 17, ал. 1, т. 1 от НПКДС (публикувано: 16:02 ч./27.06.2019 г.)Download  [35.25 KB]
 •  Списък с допуснати и недопуснати кандидати (публикувано: 12:16 ч./15.07.2019 г.)Download  [202.81 KB]
 •  Протокол от тест (публикувано: 16:54 ч./23.07.2019 г.)Download  [336.62 KB]
 •  Класиране на кандидатите (публикувано: 16:12 ч./29.07.2019 г.)Download  [92.46 KB]

 ДГ № 169 "Коледарче": Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" за 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 учебни години (публикувано: 08:00 ч./14.06.2019 г.)Download  [1.07 MB]
 •  Заповед № 235/27.06.2019 г. на директора на ДГ № 169 "Коледарче" за обявяване на определените заявители по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" (публикувано: 14:21 ч./28.06.2019 г.)Download  [280.26 KB]

 ДГ № 126 "Тинтява": Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" за 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 учебни години (публикувано: 08:00 ч./31.05.2019 г.)Download  [580.79 KB]
 •  Протокол с вх. № 194/14.06.2019 г. от проведено заседание на комисия, назначена със Заповед № 211/10.06.2019 г. на директора на ДГ № 126 "Тинтява" (публикувано: 15:57 ч./17.06.2019 г.)Download  [859.2 KB]
 •  Заповед № 216/18.06.2019 г. на директора на ДГ № 126 "Тинтява" за обявяване на определените заявители по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" (публикувано: 15:37 ч./18.06.2019 г.)Download  [154.85 KB]
 •  Протокол № 1/06.06.2019 г. с вх. № 195/17.06.2019 г. на комисия, назначена със Заповед № 198/03.06.2019 г. на директора на ДГ № 126 "Тинтява" (публикувано: 16:31 ч./17.06.2019 г.)Download  [1.81 MB]
 •  Заповед № 217/18.06.2019 г. на директора на ДГ № 126 "Тинтява" за обявяване резултатите от проведен конкурс по документи за ДОД, направление "Английски език" (публикувано: 15:39 ч./18.06.2019 г.)Download  [210.4 KB]
 •  Заповед № 218/18.06.2019 г. на директора на ДГ № 126 "Тинтява" за обявяване резултатите от проведен конкурс по документи за ДОД, направление "Танци" (публикувано: 15:39 ч./18.06.2019 г.)Download  [197.62 KB]
 •  Заповед № 219/18.06.2019 г. на директора на ДГ № 126 "Тинтява" за обявяване резултатите от проведен конкурс по документи за ДОД, направление "Приложни изкуства" (публикувано: 15:40 ч./18.06.2019 г.)Download  [201.29 KB]
 •  Заповед № 220/18.06.2019 г. на директора на ДГ № 126 "Тинтява" за обявяване резултатите от проведен конкурс по документи за ДОД, направление "Футбол" (публикувано: 15:41 ч./18.06.2019 г.)Download  [192.07 KB]

 ДГ № 128 "Феникс": Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" за 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 учебни години (публикувано: 14:05 ч./30.05.2019 г.)Download  [629.18 KB]
 •  Заповед № 344/11.06.19 г. на директора на ДГ №128 "Феникс" за продължаване срока на работа на комисията за конкурс на ДОД за учебната 2019/2020 г. (публикувано: 07:47 ч./12.06.2019 г.)Download  [156.64 KB]
 •  Протокол с вх. № 449/14.06.2019 г. от проведено заседание на комисия, назначена със Заповед № 343/11.06.2019 г. на директора на ДГ № 128 "Феникс" (публикувано: 11:47 ч./14.06.2019 г.)Download  [934.57 KB]
 •  Заповед № 363/18.06.2019 г. на директора на ДГ №128 "Феникс" за обявяване на определените заявители по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" (публикувано: 12:35 ч./18.06.2019 г.)Download  [166.22 KB]
 •  Протокол №1/06.06.2018 г. с вх. № 458/17.06.2019 г. на комисия, назначена със Заповед № 302/03.06.2019 г. на директора на ДГ № 128 "Феникс" (публикувано: 15:47 ч./18.06.2019 г.)Download  [2.85 MB]
  на основание чл. 12, ал. 1 от Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на СО за провеждане на конкурс по документи за ДОД за следните направления:
  1. Английски език
  2. Модерни танци
  3. Народни танци
  4. Футбол
 •  Заповед № 359/18.06.2019 г. за обявяване резултатите от проведен конкурс по документи за ДОД, направление "Английски език" (публикувано: 16:00 ч./18.06.2019 г.)Download  [311.3 KB]
 •  Заповед № 360/18.06.2019 г. за обявяване резултатите от проведен конкурс по документи за ДОД, направление "Модерни танци" (публикувано: 16:01 ч./18.06.2019 г.)Download  [303.37 KB]
 •  Заповед № 361/18.06.2019 г. за обявяване резултатите от проведен конкурс по документи за ДОД, направление "Народни танци" (публикувано: 16:02 ч./18.06.2019 г.)Download  [300.07 KB]
 •  Заповед № 362/18.06.2019 г. за обявяване резултатите от проведен конкурс по документи за ДОД, направление "Футбол" (публикувано: 16:03 ч./18.06.2019 г.)Download  [282.49 KB]

 ДГ № 187 "Жар Птица": Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" за 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 учебни години (публикувано: 08:00 ч./29.05.2019 г.)Download  [4.81 MB]
 •  Заповед № 166/12.06.2019 г. на директора на ДГ № 187 "Жар Птица" (публикувано: 16:07 ч./17.06.2019 г.)Download  [1.34 MB]

 Столична община обявява конкурс за избор на експерт „Информационно обслужване и услуги“ на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България през периода 2019 -2021 г. (публикувано: 08:44 ч./23.05.2019 г.)Download  [299.85 KB]
 Столична община обявява конкурс за избор на експерт „Комуникация и информация“ на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България през периода 2019 -2021 г. (публикувано: 08:42 ч./23.05.2019 г.)Download  [300.04 KB]
 Столична община обявява конкурс за избор на експерт „Логистика и информация“ на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България през периода 2019 -2021 г. (публикувано: 08:40 ч./23.05.2019 г.)Download  [300.19 KB]

 Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Стационарната комуникационна и информационна система за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина (публикувано: 09:21 ч./03.05.2019 г.)Download  [419.14 KB]
 •  Заповед на министъра на отбраната № ОХ-308/27.03.2019 г. (публикувано: 09:22 ч./03.05.2019 г.)Download  [225.18 KB]

 Обява за провеждане на конкурс за длъжността Началник на отдел „Административно и информационно обслужване ГРАО” към СО - район „Красна поляна” (публикувано: 16:18 ч./12.02.2019 г.)Download  [1.05 MB]
 •  Заявление за участие в конкурс (публикувано: 16:19 ч./12.02.2019 г.)Download  [151.55 KB]
 •  Декларация по чл. 17, ал. 1, т. 1 от НПКДС (публикувано: 16:21 ч./12.02.2019 г.)Download  [35.25 KB]
 •  Списък с допуснати и недопуснати кандидати (публикувано: 08:30 ч./01.03.2019 г.)Download  [156.24 KB]
 •  Класиране на кандидатите (публикувано: 09:56 ч./18.03.2019 г.)Download  [115.89 KB]

2018 г.

 Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 11.12.2018 г. до 12.12.2018 г. в Централния артилерийски технически изпитателен полигон (ЦАТИП) (публикувано: 16:20 ч./12.10.2018 г.)Download  [120.87 KB]
 •  Списък на вакантните длъжности за войници в Централния артилерийски технически изпитателен полигон, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина (публикувано: 16:18 ч./12.10.2018 г.)Download  [80.68 KB]
 •  Заповед на министъра на отбраната № ОХ – 804/08.10.2018 г. за обявяване на вакантни длъжности в Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) (публикувано: 16:22 ч./12.10.2018 г.)Download  [322.4 KB]

 Обява за допускане до участие и провеждане на конкурс с кандидати за приемане за оркестранти на военна служба в Гвардейския представителен духов оркестър и военните духови оркестри на Сухопътните войски и Военновъздушните сили (публикувано: 09:34 ч./18.06.2018 г.)Download  [230.61 KB]


 Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина (публикувано: 18:41 ч./17.05.2018 г.)Download  [232.89 KB]
 •  Списък на вакантните длъжности за войници във военно формирование 48940 – Бургас и подчинените му военни формирования, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина (публикувано: 18:45 ч./17.05.2018 г.)Download  [297.71 KB]
 •  Критерии и ред за формиране на състезателния бал на кандидатите, допуснати до участие в конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина (публикувано: 18:46 ч./17.05.2018 г.)Download  [206.91 KB]

 Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 01.10.2018 г. до 12.10.2018 г., във военни формирования на Сухопътните войски (публикувано: 18:15 ч./11.05.2018 г.)Download  [348.03 KB]
 •  Списък на вакантни длъжности за войници във 2-ра механизирана бригада, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина (публикувано: 18:18 ч./11.05.2018 г.)Download  [106.5 KB]
 •  Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 26240 – Сливен, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина (публикувано: 18:21 ч./11.05.2018 г.)Download  [57 KB]
 •  Списък на вакантни длъжности за войници в 4-ти артилерийски полк, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина (публикувано: 18:23 ч./11.05.2018 г.)Download  [69.5 KB]
 •  Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 42600 – Мусачево, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина (публикувано: 18:33 ч./11.05.2018 г.)Download  [40.5 KB]
 •  Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 28330 – Смолян, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина (публикувано: 18:34 ч./11.05.2018 г.)Download  [48 KB]
 •  Нормативи (публикувано: 18:35 ч./11.05.2018 г.)Download  [626.5 KB]

 Процедура за избор на партньори чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ (публикувано: 10:49 ч./25.04.2018 г.)Download  [274.52 KB]

 Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина (публикувано: 18:10 ч./21.03.2018 г.)Download  [842.61 KB]
 Каталог на курсовете по начална и специална военна подготовка през 2018 г. (публикувано: 18:18 ч./21.03.2018 г.)Download  [5.32 MB]

 Обява за провеждане на конкурс за попълване на офицерска длъжност във военно формирование 46430 - София чрез приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина (публикувано: 17:47 ч./02.03.2018 г.)Download  [152.6 KB]

 Обява за провеждане на конкурс за матроски длъжности във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина (публикувано: 16:02 ч./16.02.2018 г.)Download  [118.81 KB]
 •  Заповед ОХ-58/10.01.2018 г. на началника на Централно военно окръжие за организиране на дейностите и мероприятията по привличане на кандидати за военна служба във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ (публикувано: 16:00 ч./16.02.2018 г.)Download  [166 KB]

 Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина (публикувано: 16:03 ч./16.02.2018 г.)Download  [302.55 KB]

2017 г.

 СО - район „Красна поляна” на основание Заповед № СО15-РД0-09-08-115/30.07.2015 г. на кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на част от недвижими имоти – публична общинска собственост (публикувано: 16:06 ч./20.12.2017 г.)Download  [14.23 KB]
(части от тротоари за разполагане на преместваеми търговски обекти – павилиони, изработени по индивидуален проект, на територията на район „Красна поляна“)

 Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба за времето от 08.05.2018 г. до 18.05.2018 г. във военни формирования на Сухопътните войски (съгласно заповед ОХ-1232/30.11.2017 г. на министъра на отбраната) (публикувано: 16:30 ч./13.12.2017 г.)Download  [1.02 MB]

 СО - район „Красна поляна” на основание Заповед № СОА17-РД98-42/01.08.2017 г. на кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на част от недвижими имоти, терени – публична общинска собственост (публикувано: 16:31 ч./07.12.2017 г.)Download  [15.73 KB]
(находящи се в гр. София, район „Красна поляна“, група павилиони с № 64, находящи се УПИ VI, кв. 21, с идентификатор 68134.1107.317, м. „НПЗ-Средец“ – за извършване на търговска дейност, при специфични конкурсни условия, които не могат да бъдат променяни за разполагане на преместваеми обекти по одобрени проекти в съответствие със схемите, одобрени от главния архитект на Столична община, при условията на чл. 56, ал. 1 от ЗУТ)

 Заповед ОХ-1174/13.11.2017 г. на министъра на отбраната за обявяване на вакантна длъжност в Съвместното командване на силите за приемане на военна служба и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс (публикувано: 16:42 ч./28.11.2017 г.)Download  [289.89 KB]
 Обява за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба (съгласно заповед ОХ-1167/09.11.2017 г. на министъра на отбраната) (публикувано: 16:40 ч./28.11.2017 г.)Download  [803.2 KB]
 Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба за времето от 27.03.2018 г. до 29.03.2018 г. в 68 бригада Специални сили в гарнизон Пловдив (съгласно заповед ОХ-1160/08.11.2017 г. на министъра на отбраната) (публикувано: 16:37 ч./28.11.2017 г.)Download  [233.13 KB]

 Обява за провеждане на конкурс за длъжността Началник на отдел „Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси“ при СО район „Красна поляна“ (публикувано: 13:50 ч./25.10.2017 г.)Download  [363.12 KB]
 •  Заявление за участие в конкурса (публикувано: 13:52 ч./25.10.2017 г.)Download  [151.55 KB]
 •  Декларация по чл. 17, ал. 1, т. 1 от НПКДС (публикувано: 13:53 ч./25.10.2017 г.)Download  [35.25 KB]
 •  Списък на допуснати и недопуснати кандидати (публикувано: 14:45 ч./13.11.2017 г.)Download  [236.16 KB]
 •  Протокол (публикувано: 14:57 ч./21.11.2017 г.)Download  [258.69 KB]
 •  Класиране на кандидатите (публикувано: 16:15 ч./23.11.2017 г.)Download  [142.7 KB]

 Обява за провеждане на конкурс за длъжността Началник на отдел „Устройство на територията, кадастър, регулация и контрол по строителството“ при район „Красна поляна“ СО (публикувано: 16:25 ч./31.07.2017 г.)Download  [349.35 KB]
 •  Заявление за участие в конкурса (публикувано: 16:25 ч./31.07.2017 г.)Download  [151.55 KB]
 •  Декларация по чл. 17, ал. 1, т. 1 от НПКДС (публикувано: 16:25 ч./31.07.2017 г.)Download  [35.25 KB]
 •  Списък с допуснати и недопуснати кандидати (публикувано: 11:34 ч./18.08.2017 г.)Download  [205.7 KB]
 •  Протокол (публикувано: 15:28 ч./28.08.2017 г.)Download  [271.2 KB]
 •  Класиране на кандидатите (публикувано: 15:03 ч./30.08.2017 г.)Download  [136.06 KB]

 Обява за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища, които са изпълнявали военна служба (публикувано: 10:33 ч./15.05.2017 г.)Download  [410.49 KB]
 •  Приложение 1 - Критерии и ред (публикувано: 10:37 ч./15.05.2017 г.)Download  [412.78 KB]
 •  Приложение 2 - Нормативи за физическа годност (публикувано: 10:41 ч./15.05.2017 г.)Download  [469.66 KB]

 Обява за провеждане на конкурс за длъжността Юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси“ в район „Красна поляна“ (публикувано: 12:36 ч./02.05.2017 г.)Download  [258.08 KB]
 •  Заявление за участие в конкурса (публикувано: 13:01 ч./02.05.2017 г.)Download  [151.55 KB]
 •  Декларация по чл. 17, ал. 1, т. 1 от НПКДС (публикувано: 13:19 ч./02.05.2017 г.)Download  [35.25 KB]
 •  Списък на допуснатите кандидати (публикувано: 14:25 ч./19.05.2017 г.)Download  [223.37 KB]
 •  Списък на преминалите тест и допуснати до интервю (публикувано: 17:13 ч./29.05.2017 г.)Download  [788.17 KB]
 •  Коригиран списък на преминалите тест и допуснати до интервю (публикувано: 14:56 ч./29.05.2017 г.)Download  [789.25 KB]
 •  Класиране на кандидатите за длъжността Юрисконсулт (публикувано: 15:11 ч./01.06.2017 г.)Download  [117.45 KB]

2016 г.


2015 г.

­