К О Н Т А К Т И

АДРЕС

  Вижте на картата  

София-1330, район "Красна поляна"
бул. "Освобождение" № 25
тел: (+359 2) 921 72 56/921 72 37
факс: (+359 2) 828 48 83
e–mail: toa_krpoliana@mail.bg

Банкова сметка:
Общинска банка - клон Люлин
BG90SOMB91303119112501
БУЛСТАТ: - 0006963270579

УДОБЕН ТРАНСПОРТ

трамваи: №11, №19 и №22
автобуси: №11, №60, №72 и №83

ТЕЛЕФОНИ

Горещ телефон, на цената на един градски разговор от цялата страна:
   0700 15 727
Работно време: 8:30 - 17:00 часа
(с възможност до 19:00 ч. при условията на чл. 10 ал. 4 на НАО)

Приемно време и телефони за връзка на администрацията на район "Красна поляна" - .pdf

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

ЧЕЗ Разпределение България - София, район "Запад"

 Адрес: ул. "Адам Мицкевич" 2А; Работно време: 08:00 - 18:00 часа
 Информационен център: 0700 10 010 (денонощна информационна линия)

"Топлофикация" - Аварийно диспечерска служба "Земляне"

 Адрес: кв. "Борово", ул. "Природа" 2
 Телефон при повреди: 859 01 95; За информация: 859 01 95, 903 31 74
 Работно време:
    Деловодство: 8.30 - 16.30 ч.; тел. 903 31 97
    Абонатна служба: 8.30 - 13.00 ч.; тел. 903 31 58, 903 31 57

Софийска вода

 Аварийна служба: 0700 1 21 21; 812 24 30
 Център за обслужване на клиенти - Възраждане:
    Адрес: ж.к. "Зона Б-5", бл. 6, вх. Б
    Работно време: 8.00 - 19.00 ч. в делнични дни

Национална агенция за приходите - офис "Красна Поляна"

  Вижте на картата  

 Адрес: бул. "Възкресение" 1А; Телефон: 812 91 16; 812 91 01
 Работно време на всички офиси на НАП: 9.00 - 17.30 ч. в делнични дни
 Информационен телефон на НАП: 0700 18 700 (9.00 - 17.30 ч.)

Дирекция "Социално подпомагане" - "Възраждане" - офис "Красна поляна"

 Адрес: бул. "Възкресение" 1А; Приемно време: 9.30 - 17.00 ч.
 Телефони: 828 44 72; 828 36 35; 828 34 28; 828 47 73
 Горещ телефон на АСП: 935 05 50 (9.00 - 12.30 ч. и 13.00 - 17.30 ч.)

Столична община - район "Красна поляна" |XHTML 1.1|CSS