Столичен инспекторат

Контакт за район „Красна поляна”
Владимир Петров
ул. „Хъшове”, бл. 21 - партер
(02) 920 68 40
­