СКЪПИ УЧЕНИЦИ,
УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, ВЪЗПИТАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ,

Днес по традиция родното училище отваря широко врати, за да посрещне с тържествен звън младото поколение на България.

Училището, което ни учи на мъдрост, обединява ни към всичко българско, подтиква ни да се замислим за понятия като „род“, „Родина“, „българин“ и „език“.

Мили първокласници, днес е денят, който сте очаквали от доста време – запомнете го с неговата празничност, с цветята, усмивките и образа на първия учител!

Желая Ви неуморно като пчелички да събирате знания и да вървите нагоре по стълбичката на просвещението!

Скъпи ученици, доверете се на ласкавата усмивка и уверената ръка на Вашите учители. Те ще Ви преведат през дебрите на познанието. Уверено правете своите стъпки в храма на знанието, попийте мъдростта му и пред Вас ще легнат на длан хилядите мили на живота!

Уважаеми учители, възпитатели и служители, Вие сте тези, които за пръв път показвате на неукрепналата детска ръка да изпише своето „А Б“.

Продължавайте да работите с много любов и всеотдайност за възпитанието и обучението на децата на България!

Вашата професия изисква много търпение и голямо човешко сърце.

Желая на всички Вас здраве, успешно овладяване на науките и неспирен стремеж!

 

 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

ИВАН ЧАКЪРОВ

Кмет на район „Красна поляна”

­