В изпълнение на т. 1 от заключителния доклад на работна група, назначена със Заповед № СОА17-РД 91-168/25.04.2017 г. и Заповед № СОА17-РД 09-554/25.05.2017 г. на кмета на Столична община, Ви осведомяваме, че планираното събаряне на бл. 10 от Селище на строителя /Виетнамски общежития/ започна на 02.10.2017 г. от 10.00 ч.

На територията на Селище на строителя е съсредоточена тежка строителна техника за изпълнение на мероприятията по премахването. Това е планирана акция на районната администрация, като за нормалното и спокойно изпълнение на действията е подсигурено засилено присъствие на органите на СДВР, Общинска полиция, РС „ПБЗН” и служители на СО - район „Красна поляна”.

    

     

­