За поддържането в добро експлоатационно състояние на пътната настилка се прилагат следните видове ремонтни дейности: текущи (рутинни), превантивни (възстановяващи) и рехабилитация.

Текущите ремонтни участъци в район „Красна поляна” за м. февруари са приоритетно по маршрутите с масов градски транспорт: бул. „Възкресение”, бул. „Вардар” и бул. „Ал. Стамболийски”.

  

­