В изпълнение на предписанията от заключителния доклад на работна група, назначена със заповед № СОА17-РД91-168/25.04.2017 г. и заповед № СОА17-РД09-554/25.05.2017 г. на кмета на Столична община, и спазвайки поставените срокове от кмета на район „Красна поляна” Ви уведомяваме, че процедурата по планираното премахване на блок 12 от Селище на строителя /Виетнамски общежития/ стартира на 21.09.2018 г. и приключи на 26.09.2018 г., спазвайки поставените срокове и постигайки очакваните резултати.

  

  

  

­