В изпълнение на Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община бе реализиран проект на тема "Устремени по пътя на гимнастиката" по Първа стратегическа цел и с програмен приоритет: Създаване на условия за развитие на система от извънкласни и извънучилищни дейности в областта на физическото възпитание и спорта, здравно и гражданско образование, празници и кампании в образователните институции – училище и детска градина в подкрепа на инициативата „София – Европейска столица на спорта – 2018 година”.

Ръководител на проекта е Маргарита Донева – старши учител по ФВС в 17 СУ "Дамян Груев". Идеята на проекта е развиването и популяризирането на гимнастиката на територията на район "Красна поляна". Крайната цел е организиране на Ученическа Гимнастрада. През 2019 г. идеята е да се включат училища, които желаят да представят гимнастическите си умения и Ученическата Гимнастрада да се превърне в традиция.

  

  

  

­