На 15 декември 2017 година в залата на Съюза на българските композитори се състоя традиционният концерт „Славим Млада Бога”, организиран от СО – район „Красна поляна” и читалище „ИСКРА-1964”. Пред събралата се многобройна публика, изпълнила дори фоайето, се представиха с коледен репертоар: детска фолклорна група „Сидерче”, фолклорна формация „Сидера”, народен хор „Илинден”, ученици от школата по поп и джаз пеене и по пиано и мандолинният оркестър „Прима визионе” при читалището.

Уважаеми просветители и културни деятели, скъпи съграждани,


Днес на 1-ви ноември – ДЕНЯТ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ, Ви поднасяме искрени поздравления! Това е един от най-българските празници, посветен на всички книжовници, просветители, борци за национално освобождение, допринесли за съхраняването на българския дух.

На 25.10.2017 г. представители от поетичния клуб „Живи думи” към читалище „Искра – 1964” при Столична община – район „Красна поляна” гостуваха на жителите на софийското село Чавдар. В уютната зала на кметството поетите рецитираха свои творби и изпълниха песни по свои стихове. Това беше специален поздрав за пенсионираните дългогодишни учители от селото, които бяха поканени на срещата.

Заключителна конференция по проект „Подкрепа за независим живот“ се проведе в заседателната зала на район „Красна поляна“ на 09.10.2017 г. На нея общинското ръководство представи проекта и всички дейности, извършени в рамките на неговата реализация.

Проект „Подкрепа за независим живот“ – почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда, се реализира по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен № BG05M9OP001-2.002.0120-C001 – СО район „Красна поляна“.

Проект „Подкрепа за независим живот”

в район „Красна поляна”

Проектът се осъществява с

финансовата подкрепа на

Оперативна програма

„Развитие на човешките ресурси”

Приоритетна ос

„Намаляване на бедността и насърчаване

на социалното включване”

Процедура

BG05M9OP001-2.002

Независим живот

П О К А Н А

На 09.10.2017 г. /понеделник/ в 11:00 ч. в сградата на Район „Красна поляна” ще се проведе закриваща пресконференция, на която ще бъдат дадени повече подробности около изпълнението на Проекта. Всички, които проявявт интерес за медийно отразяване и персонално участие в проекта, могат да присъстват на събитието.

В изпълнение на т. 1 от заключителния доклад на работна група, назначена със Заповед № СОА17-РД 91-168/25.04.2017 г. и Заповед № СОА17-РД 09-554/25.05.2017 г. на кмета на Столична община, Ви осведомяваме, че планираното събаряне на бл. 10 от Селище на строителя /Виетнамски общежития/ започна на 02.10.2017 г. от 10.00 ч.

­