Уважаеми съграждани, за ваше удобство, район „Красна поляна“, ще изнася списък с ремонтните дейности на експлоатационните дружества – Софийска вода, Топлофикация и ЧЕЗ, на територията на района, който ще бъде своевременно обновяван и допълван

 

График за аварийно-възстановителна и планово-ремонтна дейност на „Софийска вода“ АД:
Рег. № Дата Адрес Изпълнител Вид ремонт Начало на работа Край на работа
920402 23.11.2017 ж.к. Западен парк, Суходолска ъгъла ул. Булина ливада - магазин Т-маркет Райкомерс конструкшън Разкриване на уличен водопровод 23.11.2017 28.01.2017
918762 24.11.2017 ж.к. Разсадника-Коньовица, Рибен буквар 2 Райкомерс конструкшън Подмяна на СВО по молба 24.11.2017 29.01.2017
919726 24.11.2017 кв. Факултета, Суходолска до жп. прелеза Райкомерс конструкшън Други 24.11.2017 27.01.2017
920145 24.11.2017 кв. Факултета, Суходолска 101 между ул. Лайбница и ул. Несебър Райкомерс конструкшън Теч на уличен водопровод - ремонт 24.11.2017 29.01.2017
920300 24.11.2017 кв. Факултета, Суходолска 125А Райкомерс конструкшън 305-подмяна на СК 24.11.2017 29.01.2017
920453 24.11.2017 ж.к. Разсадника-Коньовица, Александър Стамболийски 239-241 Райкомерс конструкшън Теч на СВО - ремонт 24.11.2017 29.01.2017
920472 24.11.2017 ж.к. Разсадника-Коньовица, Самодивско изворче 12 Строителна група Софийска вода Замонолитване/уплътняване капак 24.11.2017 25.01.2017
920179 10.12.2017 ж.к. Западен парк, В 1 Обединение Канали София Частична подмяна на уличен канал 10.12.2017 18.12.2017
920869 11.12.2017 ж.к. Красна поляна 2, Никола Мушанов 114 до блок 210 Райкомерс конструкшън Подмяна на водомерен възел 11.12.2017 16.12.2017
907979 12.12.2017 кв. Факултета, Несебър 21 ПИ № 382 КВ.6 Райкомерс конструкшън Ново СВО – съгласуван проект 12.12.2017 17.12.2017
920306 12.12.2017 кв. Факултета, Ришки проход ъгъла с ул. Иван Гарванов Райкомерс конструкшън 371-реконструкция на УВ 12.12.2017 19.12.2017
920314 12.12.2017 кв. Факултета, Суходолска 30 срещу номер 153А Райкомерс конструкшън Изграждане на водомерна шахта 12.12.2017 15.12.2017
922193 12.12.2017 кв. Факултета, 301а 3 Райкомерс конструкшън Теч на уличен водопровод - ремонт 12.12.2017 19.12.2017
922243 12.12.2017 кв. Факултета, Суходолска 30 Райкомерс конструкшън Разкриване на уличен водопровод 12.12.2017 15.12.2017
922297 13.12.2017 кв. Факултета, Ришки проход ъгъла с ул. Иван Гарванов Райкомерс конструкшън Разкриване на уличен водопровод 13.12.2017 17.12.2017
922382 13.12.2017 ж.к. Илинден, 2 2 8 37 Екип с кола Почистване на СКО 13.12.2017 14.12.2017

 Информация относно разрушени, възстановени и невъзстановени настилки от „Софийска вода“ АД (публикувано: 19:41 ч./14.12.2017 г.)Download  [74.5 KB]

Уважаеми съграждани, при необходимост от допълнителна информация и подаване на сигнали на „Софийска вода“ АД можете да се обаждате на безплатен телефон: 0800 1 21 21

График за аварийно-възстановителна и планово-ремонтна дейност на „Топлофикация – София“ ЕАД:

Рег. № Дата Адрес Изпълнител Вид ремонт Начало на работа Очакван край
             

Уважаеми съграждани, при необходимост от допълнителна информация относно аварийно-възстановителната и планово-ремонтната дейност на „Топлофикация – София“ ЕАД можете да се обаждате на специализираните телефони за връзка: 02 958 6808 и 02 859 4062 – 9:00÷17:00 ч.

График за аварийно-възстановителна и планово-ремонтна дейност на „ЧЕЗ Електро България“ АД:

Дата Адрес Изпълнител Вид ремонт Начало на работа Очакван край
12.12.2017 - БРАТИН ДОЛ 16,15
- КЕНАЛИ 62А,64,62,15,60
- КРАСНА ПОЛЯНА I ЧАСТ 105,6,15Б,107,7,5
- ПРОФ.ВАЙГАНД 15А,15Б,15 А,16
ЧЕЗ Инвестиционна програма 9.00 ч. 16.15 ч.

Уважаеми съграждани, при необходимост от допълнителна информация относно аварийно-възстановителната и планово-ремонтната дейност на „ЧЕЗ Електро България“ АД можете да се обаждате на специализирания денонощен телефон за връзка: 0700 100 10 и 0886 000 135 – инж. Коларов (9:00 ÷ 17:00 ч.)

График за аварийно-възстановителна и планово-ремонтна дейност на кабелни оператори:

Рег. № Дата Адрес Изпълнител Вид ремонт Начало на работа Очакван край
             

Уважаеми съграждани, при необходимост от допълнителна информация относно аварийно-възстановителната и планово-ремонтната дейност на кабелните оператори, можете да се обаждате на посочените телефони за връзка или на телефон: 02 921 72 42 - Иванов, от 10:00 до 16:00 ч. в работни дни.


Забележки и пояснения:

  • При промяна на климатичните условия и/или непредвидими технически усложнения при изпълнението на ремонтите е възможно да настъпи изменение в посочените прогнозни дати за начало и край на работите.
  • Крайният срок за приключване на всяка аварийно-възстановителна или планово ремонтна дейност, включва и сроковете за възстановяване на разрушените настилки.
­