Уважаеми съграждани, за ваше удобство, район „Красна поляна“, ще изнася списък с ремонтните дейности на експлоатационните дружества – Софийска вода, Топлофикация и ЧЕЗ, на територията на района, който ще бъде своевременно обновяван и допълван

 

График за аварийно-възстановителна и планово-ремонтна дейност на „Софийска вода“ АД:
Рег. № Дата Адрес Изпълнител Вид ремонт Начало на работа Край на работа
916107 15.10.2017 кв. Факултета, Несебър 24 Райкомерс конструкшън Теч на уличен водопровод - ремонт 15.10.2017 20.10.2017
912205 16.10.2017 ж.к. Разсадника-Коньовица, Д-р Калинков 38, УПИ VII-501, кв. 78 Обединение Канали София Ново СКО-съгласуван проект 16.10.2017 27.10.2017
915424 19.10.2017 ж.к. Западен парк, 36 Райкомерс конструкшън Теч на уличен водопровод - ремонт 19.10.2017 29.10.2017
916876 19.10.2017 кв. Факултета, Георги Папанчев 5 Екип Видеозаснемане Видеозаснемане на УК 19.10.2017 20.10.2017
916952 19.10.2017 ж.к. Красна поляна 2, 7 Б 7 Екип с кола Почистване на УК 19.10.2017 20.10.2017
916969 19.10.2017 ж.к. Западен парк, 36 Райкомерс конструкшън Разкриване на уличен водопровод 19.10.2017 24.10.2017
916555 20.10.2017 кв. Факултета, Възкресение 149А Райкомерс конструкшън ВВ - СК монтаж 20.10.2017 20.10.2017
916970 20.10.2017 ж.к. Илинден, Александър Стамболийски 186 2 046 4 8 Екип с кола Почистване на СКО 20.10.2017 20.10.2017

 Информация относно разрушени, възстановени и невъзстановени настилки от „Софийска вода“ АД (публикувано: 19:18 ч./20.10.2017 г.)Download  [76 KB]

Уважаеми съграждани, при необходимост от допълнителна информация и подаване на сигнали на „Софийска вода“ АД можете да се обаждате на безплатен телефон: 0800 1 21 21

График за аварийно-възстановителна и планово-ремонтна дейност на „Топлофикация – София“ ЕАД:

Рег. № Дата Адрес Изпълнител Вид ремонт Начало на работа Очакван край
             

Уважаеми съграждани, при необходимост от допълнителна информация относно аварийно-възстановителната и планово-ремонтната дейност на „Топлофикация – София“ ЕАД можете да се обаждате на специализираните телефони за връзка: 02 958 6808 и 02 859 4062 – 9:00÷17:00 ч.

График за аварийно-възстановителна и планово-ремонтна дейност на „ЧЕЗ Електро България“ АД:

Дата Адрес Изпълнител Вид ремонт Начало на работа Очакван край
 19.10.2017 ж.к. Разсадника-Коньовица, до 28, 30 ЧЕЗ Разпределение  инвестиционна програма  09:00 ч. 13:15 ч.

Уважаеми съграждани, при необходимост от допълнителна информация относно аварийно-възстановителната и планово-ремонтната дейност на „ЧЕЗ Електро България“ АД можете да се обаждате на специализирания денонощен телефон за връзка: 0700 100 10 и 0886 000 135 – инж. Коларов (9:00 ÷ 17:00 ч.)

График за аварийно-възстановителна и планово-ремонтна дейност на кабелни оператори:

Рег. № Дата Адрес Изпълнител Вид ремонт Начало на работа Очакван край
             

Уважаеми съграждани, при необходимост от допълнителна информация относно аварийно-възстановителната и планово-ремонтната дейност на кабелните оператори, можете да се обаждате на посочените телефони за връзка или на телефон: 02 921 72 42 - Иванов, от 10:00 до 16:00 ч. в работни дни.


Забележки и пояснения:

  • При промяна на климатичните условия и/или непредвидими технически усложнения при изпълнението на ремонтите е възможно да настъпи изменение в посочените прогнозни дати за начало и край на работите.
  • Крайният срок за приключване на всяка аварийно-възстановителна или планово ремонтна дейност, включва и сроковете за възстановяване на разрушените настилки.
­