Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01259-2018-0002

Лице за контакт: Иванка Иванова, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел.: (02) 9217265

Краен срок за получаване на оферти: 18.09.2018 г. до 17:00 часа.

Статус: ВЪЗЛОЖЕНА

Забележка: Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП, Възложителят ще публикува обявлението и решението за откриване на процедурата в деня на публикуването им в РОП. Съгласно чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗОП Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз

Документи и информация:
pdf-640 Решение (публикувано: понеделник, 13 август 2018 г., 11:28 ч.)Download  [537.03 KB]
pdf-641 Обявление (публикувано: понеделник, 13 август 2018 г., 11:29 ч.)Download  [1.48 MB]
docx-642 Документация (публикувано: вторник, 14 август 2018 г., 11:55 ч.)Download  [171.89 KB]
docx-643 Образци (публикувано: вторник, 14 август 2018 г., 11:57 ч.)Download  [126.08 KB]
zip-645 Техническа документация (публикувано: вторник, 14 август 2018 г., 11:13 ч.)Download  [53.76 MB]
doc-644 ЕЕДОП (публикувано: вторник, 14 август 2018 г., 11:04 ч.)Download  [235 KB]
pdf-653 Разяснение № 1 (публикувано: четвъртък, 30 август 2018 г., 17:22 ч.)Download  [1.74 MB]
pdf-655 Разяснение № 2 (публикувано: петък, 07 септември 2018 г., 15:40 ч.)Download  [102.1 KB]
pdf-663 Протокол № 1 (публикувано: вторник, 09 октомври 2018 г., 13:04 ч.)Download  [1.82 MB]
pdf-733 Съобщение за отваряне на ценови предложения (публикувано: петък, 25 януари 2019 г., 10:13 ч.)Download  [155.02 KB]
pdf-745 Протокол № 2 (публикувано: вторник, 05 февруари 2019 г., 15:43 ч.)Download  [1.83 MB]
pdf-746 Протокол № 3 (публикувано: вторник, 05 февруари 2019 г., 15:44 ч.)Download  [1.12 MB]
pdf-758 Протокол № 4 (публикувано: понеделник, 25 февруари 2019 г., 13:05 ч.)Download  [1.58 MB]
pdf-759 Доклад (публикувано: понеделник, 25 февруари 2019 г., 13:06 ч.)Download  [1.42 MB]
pdf-760 Решение за класиране (публикувано: понеделник, 25 февруари 2019 г., 13:07 ч.)Download  [1.32 MB]
zip-768 Съобщения по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до всяка една от 8-те фирми (публикувано: петък, 01 март 2019 г., 15:04 ч.)Download  [569.04 KB]
pdf-912 Договор по Обособена позиция № 1 (публикувано: понеделник, 15 юли 2019 г., 17:44 ч.)Download  [712.1 KB]
pdf-913 Приложения към Договор по Обособена позиция № 1 (публикувано: понеделник, 15 юли 2019 г., 17:45 ч.)Download  [1.34 MB]
pdf-914 Договор и приложения по Обособена позиция № 2 (публикувано: понеделник, 15 юли 2019 г., 17:46 ч.)Download  [712.85 KB]
pdf-915 Договор и приложения по Обособена позиция № 3 (публикувано: понеделник, 15 юли 2019 г., 17:48 ч.)Download  [757.75 KB]
pdf-986 Допълнително споразумение към договор за обособена позиция № 1 (публикувано: вторник, 03 декември 2019 г., 16:04 ч.)Download  [106.73 KB]
zip-1173  Обявления за приключване на договор (публикувано: петък, 18 декември 2020 г., 14:26 ч.)Download  [2.16 MB]
­