pdf Заповед № РКП21-РД56-116/26.05.2021 г. за определяне на комисия за проверка на извършени адресни регистрации (публикувано: сряда, 26 май 2021 г., 14:18 ч.)Download  [557.82 KB]
pdf Заповед № РКП21-РД56-85/14.04.2021 г. за определяне на комисия за проверка на извършени адресни регистрации (публикувано: сряда, 14 април 2021 г., 18:20 ч.)Download  [523.97 KB]
pdf Заповед № РКП21-РД56-9/20.01.2021 г. за определяне на комисия за проверка на извършени адресни регистрации (публикувано: сряда, 20 януари 2021 г., 13:52 ч.)Download  [518.62 KB]

pdf № РКП21-РД56-161/05.07.2021 г. (публикувано: понеделник, 05 юли 2021 г., 12:15 ч.)Download  [648.28 KB]
pdf № РКП21-РД56-159/05.07.2021 г. (публикувано: понеделник, 05 юли 2021 г., 12:14 ч.)Download  [661.78 KB]
pdf № РКП21-РД56-158/05.07.2021 г. (публикувано: понеделник, 05 юли 2021 г., 12:14 ч.)Download  [649.38 KB]
pdf № РКП21-РД56-157/05.07.2021 г. (публикувано: понеделник, 05 юли 2021 г., 12:13 ч.)Download  [656.12 KB]
pdf № РКП21-РД56-156/05.07.2021 г. (публикувано: понеделник, 05 юли 2021 г., 12:12 ч.)Download  [653.76 KB]
pdf № РКП21-РД56-155/05.07.2021 г. (публикувано: понеделник, 05 юли 2021 г., 12:11 ч.)Download  [660.63 KB]
pdf № РКП21-РД56-154/05.07.2021 г. (публикувано: понеделник, 05 юли 2021 г., 12:10 ч.)Download  [652.42 KB]
pdf № РКП21-РД56-153/05.07.2021 г. (публикувано: понеделник, 05 юли 2021 г., 11:52 ч.)Download  [652.21 KB]
pdf № РКП21-РД56-151/05.07.2021 г. (публикувано: понеделник, 05 юли 2021 г., 11:51 ч.)Download  [665.59 KB]
pdf № РКП21-РД56-150/05.07.2021 г. (публикувано: понеделник, 05 юли 2021 г., 11:50 ч.)Download  [648.7 KB]
pdf № РКП21-РД56-149/05.07.2021 г. (публикувано: понеделник, 05 юли 2021 г., 11:49 ч.)Download  [661.65 KB]
pdf № РКП21-РД56-148/05.07.2021 г. (публикувано: понеделник, 05 юли 2021 г., 11:48 ч.)Download  [662.94 KB]
pdf № РКП21-РД56-147/05.07.2021 г. (публикувано: понеделник, 05 юли 2021 г., 11:47 ч.)Download  [667.92 KB]
pdf № РКП21-РД56-146/05.07.2021 г. (публикувано: понеделник, 05 юли 2021 г., 11:46 ч.)Download  [670.13 KB]
pdf № РКП21-РД56-145/05.07.2021 г. (публикувано: понеделник, 05 юли 2021 г., 11:45 ч.)Download  [653.63 KB]
pdf № РКП21-РД56-144/28.06.2021 г. (публикувано: понеделник, 28 юни 2021 г., 16:19 ч.)Download  [707.29 KB]
pdf № РКП21-РД56-143/28.06.2021 г. (публикувано: понеделник, 28 юни 2021 г., 16:18 ч.)Download  [666.58 KB]
pdf № РКП21-РД56-142/28.06.2021 г. (публикувано: понеделник, 28 юни 2021 г., 16:17 ч.)Download  [669.96 KB]
pdf № РКП21-РД56-141/28.06.2021 г. (публикувано: понеделник, 28 юни 2021 г., 16:17 ч.)Download  [713.41 KB]
pdf № РКП21-РД56-140/28.06.2021 г. (публикувано: понеделник, 28 юни 2021 г., 16:15 ч.)Download  [673.18 KB]
pdf № РКП21-РД56-139/28.06.2021 г. (публикувано: понеделник, 28 юни 2021 г., 16:15 ч.)Download  [675.22 KB]
pdf № РКП21-РД56-138/28.06.2021 г. (публикувано: понеделник, 28 юни 2021 г., 16:14 ч.)Download  [663.55 KB]
pdf № РКП21-РД56-137/28.06.2021 г. (публикувано: понеделник, 28 юни 2021 г., 16:13 ч.)Download  [663.75 KB]
pdf № РКП21-РД56-132/18.06.2021 г. (публикувано: петък, 18 юни 2021 г., 17:30 ч.)Download  [682.25 KB]
pdf № РКП21-РД56-131/18.06.2021 г. (публикувано: петък, 18 юни 2021 г., 17:30 ч.)Download  [675.11 KB]
pdf № РКП21-РД56-105/27.04.2021 г. (публикувано: сряда, 28 април 2021 г., 10:03 ч.)Download  [654.56 KB]
pdf № РКП21-РД56-96/20.04.2021 г. (публикувано: сряда, 21 април 2021 г., 13:57 ч.)Download  [670.7 KB]
pdf № РКП21-РД56-95/20.04.2021 г. (публикувано: сряда, 21 април 2021 г., 13:59 ч.)Download  [670.93 KB]
pdf № РКП21-РД56-93/20.04.2021 г. (публикувано: сряда, 21 април 2021 г., 14:02 ч.)Download  [679.57 KB]
pdf № РКП21-РД56-92/20.04.2021 г. (публикувано: сряда, 21 април 2021 г., 13:58 ч.)Download  [675.13 KB]
pdf № РКП21-РД56-91/20.04.2021 г. (публикувано: сряда, 21 април 2021 г., 14:02 ч.)Download  [684.13 KB]
pdf № РКП21-РД56-90/20.04.2021 г. (публикувано: сряда, 21 април 2021 г., 14:00 ч.)Download  [683.44 KB]
pdf № РКП21-РД56-89/20.04.2021 г. (публикувано: сряда, 21 април 2021 г., 13:58 ч.)Download  [690.63 KB]
pdf № РКП21-РД56-87/20.04.2021 г. (публикувано: сряда, 21 април 2021 г., 14:01 ч.)Download  [680.13 KB]
pdf № РКП21-РД56-86/20.04.2021 г. (публикувано: сряда, 21 април 2021 г., 14:01 ч.)Download  [683.53 KB]
pdf № РКП21-РД56-40/27.01.2021 г. (публикувано: вторник, 09 февруари 2021 г., 17:19 ч.)Download  [684.72 KB]
pdf № РКП21-РД56-34/25.01.2021 г. (публикувано: понеделник, 08 февруари 2021 г., 20:27 ч.)Download  [690.51 KB]
pdf № РКП21-РД56-33/25.01.2021 г. (публикувано: понеделник, 08 февруари 2021 г., 20:21 ч.)Download  [694.63 KB]
pdf № РКП21-РД56-32/25.01.2021 г. (публикувано: понеделник, 08 февруари 2021 г., 20:22 ч.)Download  [699.15 KB]
pdf № РКП21-РД56-31/25.01.2021 г. (публикувано: понеделник, 08 февруари 2021 г., 20:24 ч.)Download  [700.61 KB]
pdf № РКП21-РД56-30/25.01.2021 г. (публикувано: понеделник, 08 февруари 2021 г., 20:26 ч.)Download  [704.46 KB]
pdf № РКП21-РД56-29/25.01.2021 г. (публикувано: вторник, 09 февруари 2021 г., 17:18 ч.)Download  [697.5 KB]
pdf № РКП21-РД56-28/25.01.2021 г. (публикувано: понеделник, 08 февруари 2021 г., 20:26 ч.)Download  [705.4 KB]
pdf № РКП21-РД56-22/21.01.2021 г. (публикувано: петък, 22 януари 2021 г., 15:53 ч.)Download  [695.81 KB]
pdf № РКП21-РД56-21/21.01.2021 г. (публикувано: петък, 22 януари 2021 г., 15:53 ч.)Download  [696.08 KB]
pdf № РКП21-РД56-20/21.01.2021 г. (публикувано: петък, 22 януари 2021 г., 15:52 ч.)Download  [693.78 KB]
pdf № РКП21-РД56-19/21.01.2021 г. (публикувано: петък, 22 януари 2021 г., 15:52 ч.)Download  [701.22 KB]
pdf № РКП21-РД56-18/21.01.2021 г. (публикувано: вторник, 09 февруари 2021 г., 17:17 ч.)Download  [701.44 KB]
pdf № РКП21-РД56-17/21.01.2021 г. (публикувано: петък, 22 януари 2021 г., 15:50 ч.)Download  [705.6 KB]
pdf № РКП21-РД56-16/21.01.2021 г. (публикувано: петък, 22 януари 2021 г., 15:49 ч.)Download  [699.96 KB]
pdf № РКП21-РД 56-5/13.01.2021 г. (публикувано: четвъртък, 14 януари 2021 г., 11:18 ч.)Download  [941.74 KB]
pdf № РКП21-РД 56-4/13.01.2021 г. (публикувано: четвъртък, 14 януари 2021 г., 11:15 ч.)Download  [934.22 KB]
pdf № РКП21-РД 56-1/06.01.2021 г. (публикувано: сряда, 06 януари 2021 г., 16:19 ч.)Download  [721.19 KB]

pdf Заповед № РКП21-РД 56-119/01.06.2021 г. за осигуряване на пожарна безопасност на горските масиви и земеделски площи, находящи се на територията на район „Красна поляна“ - СО (публикувано: сряда, 02 юни 2021 г., 11:55 ч.)Download  [418.39 KB]
pdf Указания за спазване правилата и нормите за пожарна безопасност от живущите и работещите на територията на район „Красна поляна“ (публикувано: вторник, 25 май 2021 г., 16:25 ч.)Download  [128.55 KB]

pdf Заповед № РКП21-РД48-4/13.07.2021 г. на Столична община за принудително изземване на общински имот, ползван без правно основание (публикувано: четвъртък, 15 юли 2021 г., 16:33 ч.)Download  [580.18 KB]

­