pdf СО - район „Красна поляна” обявява процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на част от имот – публична общинска собственост (публикувано: понеделник, 01 февруари 2021 г., 12:06 ч.)Download  [180.48 KB]

2020 г.

pdf СО - Район „Красна поляна” обявява процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години, при условията на чл.55 от ЗУТ, на реални части от имот в улична регулация, публична общинска собственост (публикувано: вторник, 06 октомври 2020 г., 14:23 ч.)Download  [95 KB]
pdf СО – Район „Красна поляна” обявява процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години, при условията на чл.55 от ЗУТ, на реални части от имот в улична регулация, публична общинска собственост (публикувано: петък, 17 юли 2020 г., 10:44 ч.)Download  [184.15 KB]
(находящ се на територията на СО – район „Красна поляна”, м. „Разсадника-Бежанци”, бул. „Ал. Стамболийски” пред блокове 51 и 52)
pdf Обявление за конкурс за отдаване под наем за срок от десет години на недвижим имот - публична общинска собственост, находящ се на адрес гр. София, бул. "Никола Мушанов" № 147 (публикувано: понеделник, 18 май 2020 г., 16:05 ч.)Download  [7.03 MB]

2019 г.

pdf Обява за допускане до участие и провеждане на конкурс с кандидати за приемане за оркестранти на военна служба в Гвардейския представителен духов оркестър и военните духови оркестри на Сухопътните войски и Военноморските сили с оркестранти (публикувано: сряда, 28 август 2019 г., 13:09 ч.)Download  [104.04 KB]
(на 28.08.2019 г. и 29.08.2019 г. в Националната гвардейска част - гр. София)
 • pdf Заповед № OX-474/20.05.2019 г. за обявяване на конкурс за вакантни длъжности за военни оркестранти за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина (публикувано: сряда, 28 август 2019 г., 13:24 ч.)Download  [258.81 KB]

pdf Обява за провеждане на конкурс за офицерски длъжности във военно формирование от състава на Стационарната комуникационна и информационна система за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина (публикувано: вторник, 27 август 2019 г., 16:35 ч.)Download  [330.69 KB]
 • pdf Заповед № ОХ-760/16.08.2019 г. за обяваване на конкурс за вакантни длъжности в Стационарната комуникационна и информационна система за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина (публикувано: вторник, 27 август 2019 г., 16:37 ч.)Download  [181.5 KB]

pdf Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 22.08.2019 г. до 23.08.2019 г. в Централния артилерийски технически изпитателен полигон (ЦАТИП) (публикувано: четвъртък, 22 август 2019 г., 10:30 ч.)Download  [247.57 KB]
 • pdf Заповед № OX-499/29.05.2019 г. за обявяване на конкурс за вакантни длъжности в Централния артилерийски технически изпитателен полигон за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина (публикувано: четвъртък, 22 август 2019 г., 10:30 ч.)Download  [138.29 KB]

pdf Обява за провеждане на конкурс за длъжността Юристконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси” към СО - район „Красна поляна” (публикувано: четвъртък, 27 юни 2019 г., 16:00 ч.)Download  [452.84 KB]
 • pdf Заявление за участие в конкурс (публикувано: четвъртък, 27 юни 2019 г., 16:01 ч.)Download  [151.55 KB]
 • pdf Декларация по чл. 17, ал. 1, т. 1 от НПКДС (публикувано: четвъртък, 27 юни 2019 г., 16:02 ч.)Download  [35.25 KB]
 • pdf Списък с допуснати и недопуснати кандидати (публикувано: понеделник, 15 юли 2019 г., 12:16 ч.)Download  [202.81 KB]
 • pdf Протокол от тест (публикувано: вторник, 23 юли 2019 г., 16:54 ч.)Download  [336.62 KB]
 • pdf Класиране на кандидатите (публикувано: понеделник, 29 юли 2019 г., 16:12 ч.)Download  [92.46 KB]

pdf ДГ № 169 "Коледарче": Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" за 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 учебни години (публикувано: петък, 14 юни 2019 г., 08:00 ч.)Download  [1.07 MB]
 • pdf Заповед № 235/27.06.2019 г. на директора на ДГ № 169 "Коледарче" за обявяване на определените заявители по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" (публикувано: петък, 28 юни 2019 г., 14:21 ч.)Download  [280.26 KB]

pdf ДГ № 126 "Тинтява": Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" за 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 учебни години (публикувано: петък, 31 май 2019 г., 08:00 ч.)Download  [580.79 KB]
 • pdf Протокол с вх. № 194/14.06.2019 г. от проведено заседание на комисия, назначена със Заповед № 211/10.06.2019 г. на директора на ДГ № 126 "Тинтява" (публикувано: понеделник, 17 юни 2019 г., 15:57 ч.)Download  [859.2 KB]
 • pdf Заповед № 216/18.06.2019 г. на директора на ДГ № 126 "Тинтява" за обявяване на определените заявители по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" (публикувано: вторник, 18 юни 2019 г., 15:37 ч.)Download  [154.85 KB]
 • pdf Протокол № 1/06.06.2019 г. с вх. № 195/17.06.2019 г. на комисия, назначена със Заповед № 198/03.06.2019 г. на директора на ДГ № 126 "Тинтява" (публикувано: понеделник, 17 юни 2019 г., 16:31 ч.)Download  [1.81 MB]
 • pdf Заповед № 217/18.06.2019 г. на директора на ДГ № 126 "Тинтява" за обявяване резултатите от проведен конкурс по документи за ДОД, направление "Английски език" (публикувано: вторник, 18 юни 2019 г., 15:39 ч.)Download  [210.4 KB]
 • pdf Заповед № 218/18.06.2019 г. на директора на ДГ № 126 "Тинтява" за обявяване резултатите от проведен конкурс по документи за ДОД, направление "Танци" (публикувано: вторник, 18 юни 2019 г., 15:39 ч.)Download  [197.62 KB]
 • pdf Заповед № 219/18.06.2019 г. на директора на ДГ № 126 "Тинтява" за обявяване резултатите от проведен конкурс по документи за ДОД, направление "Приложни изкуства" (публикувано: вторник, 18 юни 2019 г., 15:40 ч.)Download  [201.29 KB]
 • pdf Заповед № 220/18.06.2019 г. на директора на ДГ № 126 "Тинтява" за обявяване резултатите от проведен конкурс по документи за ДОД, направление "Футбол" (публикувано: вторник, 18 юни 2019 г., 15:41 ч.)Download  [192.07 KB]

pdf ДГ № 128 "Феникс": Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" за 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 учебни години (публикувано: четвъртък, 30 май 2019 г., 14:05 ч.)Download  [629.18 KB]
 • pdf Заповед № 344/11.06.19 г. на директора на ДГ №128 "Феникс" за продължаване срока на работа на комисията за конкурс на ДОД за учебната 2019/2020 г. (публикувано: сряда, 12 юни 2019 г., 07:47 ч.)Download  [156.64 KB]
 • pdf Протокол с вх. № 449/14.06.2019 г. от проведено заседание на комисия, назначена със Заповед № 343/11.06.2019 г. на директора на ДГ № 128 "Феникс" (публикувано: петък, 14 юни 2019 г., 11:47 ч.)Download  [934.57 KB]
 • pdf Заповед № 363/18.06.2019 г. на директора на ДГ №128 "Феникс" за обявяване на определените заявители по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" (публикувано: вторник, 18 юни 2019 г., 12:35 ч.)Download  [166.22 KB]
 • pdf Протокол №1/06.06.2018 г. с вх. № 458/17.06.2019 г. на комисия, назначена със Заповед № 302/03.06.2019 г. на директора на ДГ № 128 "Феникс" (публикувано: вторник, 18 юни 2019 г., 15:47 ч.)Download  [2.85 MB]
  на основание чл. 12, ал. 1 от Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на СО за провеждане на конкурс по документи за ДОД за следните направления:
  1. Английски език
  2. Модерни танци
  3. Народни
  ...
 • pdf Заповед № 359/18.06.2019 г. за обявяване резултатите от проведен конкурс по документи за ДОД, направление "Английски език" (публикувано: вторник, 18 юни 2019 г., 16:00 ч.)Download  [311.3 KB]
 • pdf Заповед № 360/18.06.2019 г. за обявяване резултатите от проведен конкурс по документи за ДОД, направление "Модерни танци" (публикувано: вторник, 18 юни 2019 г., 16:01 ч.)Download  [303.37 KB]
 • pdf Заповед № 361/18.06.2019 г. за обявяване резултатите от проведен конкурс по документи за ДОД, направление "Народни танци" (публикувано: вторник, 18 юни 2019 г., 16:02 ч.)Download  [300.07 KB]
 • pdf Заповед № 362/18.06.2019 г. за обявяване резултатите от проведен конкурс по документи за ДОД, направление "Футбол" (публикувано: вторник, 18 юни 2019 г., 16:03 ч.)Download  [282.49 KB]

pdf ДГ № 187 "Жар Птица": Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" за 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 учебни години (публикувано: сряда, 29 май 2019 г., 08:00 ч.)Download  [4.81 MB]
 • pdf Заповед № 166/12.06.2019 г. на директора на ДГ № 187 "Жар Птица" (публикувано: понеделник, 17 юни 2019 г., 16:07 ч.)Download  [1.34 MB]

docx Столична община обявява конкурс за избор на експерт „Информационно обслужване и услуги“ на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България през периода 2019 -2021 г. (публикувано: четвъртък, 23 май 2019 г., 08:44 ч.)Download  [299.85 KB]
docx Столична община обявява конкурс за избор на експерт „Комуникация и информация“ на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България през периода 2019 -2021 г. (публикувано: четвъртък, 23 май 2019 г., 08:42 ч.)Download  [300.04 KB]
docx Столична община обявява конкурс за избор на експерт „Логистика и информация“ на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България през периода 2019 -2021 г. (публикувано: четвъртък, 23 май 2019 г., 08:40 ч.)Download  [300.19 KB]

pdf Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Стационарната комуникационна и информационна система за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина (публикувано: петък, 03 май 2019 г., 09:21 ч.)Download  [419.14 KB]
 • pdf Заповед на министъра на отбраната № ОХ-308/27.03.2019 г. (публикувано: петък, 03 май 2019 г., 09:22 ч.)Download  [225.18 KB]

pdf Обява за провеждане на конкурс за длъжността Началник на отдел „Административно и информационно обслужване ГРАО” към СО - район „Красна поляна” (публикувано: вторник, 12 февруари 2019 г., 16:18 ч.)Download  [1.05 MB]
 • pdf Заявление за участие в конкурс (публикувано: вторник, 12 февруари 2019 г., 16:19 ч.)Download  [151.55 KB]
 • pdf Декларация по чл. 17, ал. 1, т. 1 от НПКДС (публикувано: вторник, 12 февруари 2019 г., 16:21 ч.)Download  [35.25 KB]
 • pdf Списък с допуснати и недопуснати кандидати (публикувано: петък, 01 март 2019 г., 08:30 ч.)Download  [156.24 KB]
 • pdf Класиране на кандидатите (публикувано: понеделник, 18 март 2019 г., 09:56 ч.)Download  [115.89 KB]

2018 г.

pdf Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 11.12.2018 г. до 12.12.2018 г. в Централния артилерийски технически изпитателен полигон (ЦАТИП) (публикувано: петък, 12 октомври 2018 г., 16:20 ч.)Download  [120.87 KB]
 • pdf Списък на вакантните длъжности за войници в Централния артилерийски технически изпитателен полигон, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина (публикувано: петък, 12 октомври 2018 г., 16:18 ч.)Download  [80.68 KB]
 • pdf Заповед на министъра на отбраната № ОХ – 804/08.10.2018 г. за обявяване на вакантни длъжности в Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) (публикувано: петък, 12 октомври 2018 г., 16:22 ч.)Download  [322.4 KB]

pdf Обява за допускане до участие и провеждане на конкурс с кандидати за приемане за оркестранти на военна служба в Гвардейския представителен духов оркестър и военните духови оркестри на Сухопътните войски и Военновъздушните сили (публикувано: понеделник, 18 юни 2018 г., 09:34 ч.)Download  [230.61 KB]

pdf Обява за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни и висши училища в страната и чужбина (публикувано: неделя, 20 май 2018 г., 18:50 ч.)Download  [3.24 MB]

pdf Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина (публикувано: четвъртък, 17 май 2018 г., 18:41 ч.)Download  [232.89 KB]
 • pdf Списък на вакантните длъжности за войници във военно формирование 48940 – Бургас и подчинените му военни формирования, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина (публикувано: четвъртък, 17 май 2018 г., 18:45 ч.)Download  [297.71 KB]
 • pdf Критерии и ред за формиране на състезателния бал на кандидатите, допуснати до участие в конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина (публикувано: четвъртък, 17 май 2018 г., 18:46 ч.)Download  [206.91 KB]

pdf Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 01.10.2018 г. до 12.10.2018 г., във военни формирования на Сухопътните войски (публикувано: петък, 11 май 2018 г., 18:15 ч.)Download  [348.03 KB]
 • doc Списък на вакантни длъжности за войници във 2-ра механизирана бригада, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина (публикувано: петък, 11 май 2018 г., 18:18 ч.)Download  [106.5 KB]
 • doc Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 26240 – Сливен, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина (публикувано: петък, 11 май 2018 г., 18:21 ч.)Download  [57 KB]
 • doc Списък на вакантни длъжности за войници в 4-ти артилерийски полк, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина (публикувано: петък, 11 май 2018 г., 18:23 ч.)Download  [69.5 KB]
 • doc Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 42600 – Мусачево, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина (публикувано: петък, 11 май 2018 г., 18:33 ч.)Download  [40.5 KB]
 • doc Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 28330 – Смолян, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина (публикувано: петък, 11 май 2018 г., 18:34 ч.)Download  [48 KB]
 • doc Нормативи (публикувано: петък, 11 май 2018 г., 18:35 ч.)Download  [626.5 KB]

zip Процедура за избор на партньори чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ (публикувано: сряда, 25 април 2018 г., 10:49 ч.)Download  [274.52 KB]

pdf Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина (публикувано: сряда, 21 март 2018 г., 18:10 ч.)Download  [842.61 KB]
doc Каталог на курсовете по начална и специална военна подготовка през 2018 г. (публикувано: сряда, 21 март 2018 г., 18:18 ч.)Download  [5.32 MB]

pdf Обява за провеждане на конкурс за попълване на офицерска длъжност във военно формирование 46430 - София чрез приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина (публикувано: петък, 02 март 2018 г., 17:47 ч.)Download  [152.6 KB]

pdf Обява за провеждане на конкурс за матроски длъжности във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина (публикувано: петък, 16 февруари 2018 г., 16:02 ч.)Download  [118.81 KB]
 • pdf Заповед ОХ-58/10.01.2018 г. на началника на Централно военно окръжие за организиране на дейностите и мероприятията по привличане на кандидати за военна служба във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ (публикувано: петък, 16 февруари 2018 г., 16:00 ч.)Download  [166 KB]

pdf Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина (публикувано: петък, 16 февруари 2018 г., 16:03 ч.)Download  [302.55 KB]

2017 г.

docx СО - район „Красна поляна” на основание Заповед № СО15-РД0-09-08-115/30.07.2015 г. на кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на част от недвижими имоти – публична общинска собственост (публикувано: сряда, 20 декември 2017 г., 16:06 ч.)Download  [14.23 KB]
(части от тротоари за разполагане на преместваеми търговски обекти – павилиони, изработени по индивидуален проект, на територията на район „Красна поляна“)

pdf Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба за времето от 08.05.2018 г. до 18.05.2018 г. във военни формирования на Сухопътните войски (съгласно заповед ОХ-1232/30.11.2017 г. на министъра на отбраната) (публикувано: сряда, 13 декември 2017 г., 16:30 ч.)Download  [1.02 MB]

docx СО - район „Красна поляна” на основание Заповед № СОА17-РД98-42/01.08.2017 г. на кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на част от недвижими имоти, терени – публична общинска собственост (публикувано: четвъртък, 07 декември 2017 г., 16:31 ч.)Download  [15.73 KB]
(находящи се в гр. София, район „Красна поляна“, група павилиони с № 64, находящи се УПИ VI, кв. 21, с идентификатор 68134.1107.317, м. „НПЗ-Средец“ – за извършване на търговска дейност, при специфични конкурсни условия, които не могат да бъдат променяни за разполагане на преместваеми обекти
...

pdf Заповед ОХ-1174/13.11.2017 г. на министъра на отбраната за обявяване на вакантна длъжност в Съвместното командване на силите за приемане на военна служба и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс (публикувано: вторник, 28 ноември 2017 г., 16:42 ч.)Download  [289.89 KB]
pdf Обява за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба (съгласно заповед ОХ-1167/09.11.2017 г. на министъра на отбраната) (публикувано: вторник, 28 ноември 2017 г., 16:40 ч.)Download  [803.2 KB]
pdf Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба за времето от 27.03.2018 г. до 29.03.2018 г. в 68 бригада Специални сили в гарнизон Пловдив (съгласно заповед ОХ-1160/08.11.2017 г. на министъра на отбраната) (публикувано: вторник, 28 ноември 2017 г., 16:37 ч.)Download  [233.13 KB]

pdf Обява за провеждане на конкурс за длъжността Началник на отдел „Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси“ при СО район „Красна поляна“ (публикувано: сряда, 25 октомври 2017 г., 13:50 ч.)Download  [363.12 KB]
 • pdf Заявление за участие в конкурса (публикувано: сряда, 25 октомври 2017 г., 13:52 ч.)Download  [151.55 KB]
 • pdf Декларация по чл. 17, ал. 1, т. 1 от НПКДС (публикувано: сряда, 25 октомври 2017 г., 13:53 ч.)Download  [35.25 KB]
 • pdf Списък на допуснати и недопуснати кандидати (публикувано: понеделник, 13 ноември 2017 г., 14:45 ч.)Download  [236.16 KB]
 • pdf Протокол (публикувано: вторник, 21 ноември 2017 г., 14:57 ч.)Download  [258.69 KB]
 • pdf Класиране на кандидатите (публикувано: четвъртък, 23 ноември 2017 г., 16:15 ч.)Download  [142.7 KB]

pdf Обява за провеждане на конкурс за длъжността Началник на отдел „Устройство на територията, кадастър, регулация и контрол по строителството“ при район „Красна поляна“ СО (публикувано: понеделник, 31 юли 2017 г., 16:25 ч.)Download  [349.35 KB]
 • pdf Заявление за участие в конкурса (публикувано: понеделник, 31 юли 2017 г., 16:25 ч.)Download  [151.55 KB]
 • pdf Декларация по чл. 17, ал. 1, т. 1 от НПКДС (публикувано: понеделник, 31 юли 2017 г., 16:25 ч.)Download  [35.25 KB]
 • pdf Списък с допуснати и недопуснати кандидати (публикувано: петък, 18 август 2017 г., 11:34 ч.)Download  [205.7 KB]
 • pdf Протокол (публикувано: понеделник, 28 август 2017 г., 15:28 ч.)Download  [271.2 KB]
 • pdf Класиране на кандидатите (публикувано: сряда, 30 август 2017 г., 15:03 ч.)Download  [136.06 KB]

pdf Обява за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища, които са изпълнявали военна служба (публикувано: понеделник, 15 май 2017 г., 10:33 ч.)Download  [410.49 KB]
 • pdf Приложение 1 - Критерии и ред (публикувано: понеделник, 15 май 2017 г., 10:37 ч.)Download  [412.78 KB]
 • pdf Приложение 2 - Нормативи за физическа годност (публикувано: понеделник, 15 май 2017 г., 10:41 ч.)Download  [469.66 KB]

pdf Обява за провеждане на конкурс за длъжността Юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси“ в район „Красна поляна“ (публикувано: вторник, 02 май 2017 г., 12:36 ч.)Download  [258.08 KB]
 • pdf Заявление за участие в конкурса (публикувано: вторник, 02 май 2017 г., 13:01 ч.)Download  [151.55 KB]
 • pdf Декларация по чл. 17, ал. 1, т. 1 от НПКДС (публикувано: вторник, 02 май 2017 г., 13:19 ч.)Download  [35.25 KB]
 • pdf Списък на допуснатите кандидати (публикувано: петък, 19 май 2017 г., 14:25 ч.)Download  [223.37 KB]
 • pdf Списък на преминалите тест и допуснати до интервю (публикувано: понеделник, 29 май 2017 г., 17:13 ч.)Download  [788.17 KB]
 • pdf Коригиран списък на преминалите тест и допуснати до интервю (публикувано: понеделник, 29 май 2017 г., 14:56 ч.)Download  [789.25 KB]
 • pdf Класиране на кандидатите за длъжността Юрисконсулт (публикувано: четвъртък, 01 юни 2017 г., 15:11 ч.)Download  [117.45 KB]

­