pdf-1189 СО - район „Красна поляна” обявява процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на част от имот – публична общинска собственост (публикувано: понеделник, 01 февруари 2021 г., 12:06 ч.)Download  [180.48 KB]

2020 г.

pdf-1153 СО - Район „Красна поляна” обявява процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години, при условията на чл.55 от ЗУТ, на реални части от имот в улична регулация, публична общинска собственост (публикувано: вторник, 06 октомври 2020 г., 14:23 ч.)Download  [95 KB]
pdf-1119 СО – Район „Красна поляна” обявява процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години, при условията на чл.55 от ЗУТ, на реални части от имот в улична регулация, публична общинска собственост (публикувано: петък, 17 юли 2020 г., 10:44 ч.)Download  [184.15 KB]
(находящ се на територията на СО – район „Красна поляна”, м. „Разсадника-Бежанци”, бул. „Ал. Стамболийски” пред блокове 51 и 52)
pdf-1105 Обявление за конкурс за отдаване под наем за срок от десет години на недвижим имот - публична общинска собственост, находящ се на адрес гр. София, бул. "Никола Мушанов" № 147 (публикувано: понеделник, 18 май 2020 г., 16:05 ч.)Download  [7.03 MB]

2019 г.

pdf-933 Обява за допускане до участие и провеждане на конкурс с кандидати за приемане за оркестранти на военна служба в Гвардейския представителен духов оркестър и военните духови оркестри на Сухопътните войски и Военноморските сили с оркестранти (публикувано: сряда, 28 август 2019 г., 13:09 ч.)Download  [104.04 KB]
(на 28.08.2019 г. и 29.08.2019 г. в Националната гвардейска част - гр. София)
 • pdf-935 Заповед № OX-474/20.05.2019 г. за обявяване на конкурс за вакантни длъжности за военни оркестранти за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина (публикувано: сряда, 28 август 2019 г., 13:24 ч.)Download  [258.81 KB]

pdf-937 Обява за провеждане на конкурс за офицерски длъжности във военно формирование от състава на Стационарната комуникационна и информационна система за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина (публикувано: вторник, 27 август 2019 г., 16:35 ч.)Download  [330.69 KB]
 • pdf-938 Заповед № ОХ-760/16.08.2019 г. за обяваване на конкурс за вакантни длъжности в Стационарната комуникационна и информационна система за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина (публикувано: вторник, 27 август 2019 г., 16:37 ч.)Download  [181.5 KB]

pdf-936 Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 22.08.2019 г. до 23.08.2019 г. в Централния артилерийски технически изпитателен полигон (ЦАТИП) (публикувано: четвъртък, 22 август 2019 г., 10:30 ч.)Download  [247.57 KB]
 • pdf-934 Заповед № OX-499/29.05.2019 г. за обявяване на конкурс за вакантни длъжности в Централния артилерийски технически изпитателен полигон за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина (публикувано: четвъртък, 22 август 2019 г., 10:30 ч.)Download  [138.29 KB]

pdf-887 Обява за провеждане на конкурс за длъжността Юристконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси” към СО - район „Красна поляна” (публикувано: четвъртък, 27 юни 2019 г., 16:00 ч.)Download  [452.84 KB]
 • pdf-888 Заявление за участие в конкурс (публикувано: четвъртък, 27 юни 2019 г., 16:01 ч.)Download  [151.55 KB]
 • pdf-889 Декларация по чл. 17, ал. 1, т. 1 от НПКДС (публикувано: четвъртък, 27 юни 2019 г., 16:02 ч.)Download  [35.25 KB]
 • pdf-908 Списък с допуснати и недопуснати кандидати (публикувано: понеделник, 15 юли 2019 г., 12:16 ч.)Download  [202.81 KB]
 • pdf-919 Протокол от тест (публикувано: вторник, 23 юли 2019 г., 16:54 ч.)Download  [336.62 KB]
 • pdf-921 Класиране на кандидатите (публикувано: понеделник, 29 юли 2019 г., 16:12 ч.)Download  [92.46 KB]

pdf-866 ДГ № 169 "Коледарче": Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" за 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 учебни години (публикувано: петък, 14 юни 2019 г., 08:00 ч.)Download  [1.07 MB]
 • pdf-890 Заповед № 235/27.06.2019 г. на директора на ДГ № 169 "Коледарче" за обявяване на определените заявители по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" (публикувано: петък, 28 юни 2019 г., 14:21 ч.)Download  [280.26 KB]

pdf-851 ДГ № 126 "Тинтява": Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" за 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 учебни години (публикувано: петък, 31 май 2019 г., 08:00 ч.)Download  [580.79 KB]
 • pdf-867 Протокол с вх. № 194/14.06.2019 г. от проведено заседание на комисия, назначена със Заповед № 211/10.06.2019 г. на директора на ДГ № 126 "Тинтява" (публикувано: понеделник, 17 юни 2019 г., 15:57 ч.)Download  [859.2 KB]
 • pdf-875 Заповед № 216/18.06.2019 г. на директора на ДГ № 126 "Тинтява" за обявяване на определените заявители по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" (публикувано: вторник, 18 юни 2019 г., 15:37 ч.)Download  [154.85 KB]
 • pdf-886 Протокол № 1/06.06.2019 г. с вх. № 195/17.06.2019 г. на комисия, назначена със Заповед № 198/03.06.2019 г. на директора на ДГ № 126 "Тинтява" (публикувано: понеделник, 17 юни 2019 г., 16:31 ч.)Download  [1.81 MB]
 • pdf-876 Заповед № 217/18.06.2019 г. на директора на ДГ № 126 "Тинтява" за обявяване резултатите от проведен конкурс по документи за ДОД, направление "Английски език" (публикувано: вторник, 18 юни 2019 г., 15:39 ч.)Download  [210.4 KB]
 • pdf-877 Заповед № 218/18.06.2019 г. на директора на ДГ № 126 "Тинтява" за обявяване резултатите от проведен конкурс по документи за ДОД, направление "Танци" (публикувано: вторник, 18 юни 2019 г., 15:39 ч.)Download  [197.62 KB]
 • pdf-878 Заповед № 219/18.06.2019 г. на директора на ДГ № 126 "Тинтява" за обявяване резултатите от проведен конкурс по документи за ДОД, направление "Приложни изкуства" (публикувано: вторник, 18 юни 2019 г., 15:40 ч.)Download  [201.29 KB]
 • pdf-879 Заповед № 220/18.06.2019 г. на директора на ДГ № 126 "Тинтява" за обявяване резултатите от проведен конкурс по документи за ДОД, направление "Футбол" (публикувано: вторник, 18 юни 2019 г., 15:41 ч.)Download  [192.07 KB]

pdf-850 ДГ № 128 "Феникс": Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" за 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 учебни години (публикувано: четвъртък, 30 май 2019 г., 14:05 ч.)Download  [629.18 KB]
 • pdf-859 Заповед № 344/11.06.19 г. на директора на ДГ №128 "Феникс" за продължаване срока на работа на комисията за конкурс на ДОД за учебната 2019/2020 г. (публикувано: сряда, 12 юни 2019 г., 07:47 ч.)Download  [156.64 KB]
 • pdf-865 Протокол с вх. № 449/14.06.2019 г. от проведено заседание на комисия, назначена със Заповед № 343/11.06.2019 г. на директора на ДГ № 128 "Феникс" (публикувано: петък, 14 юни 2019 г., 11:47 ч.)Download  [934.57 KB]
 • pdf-874 Заповед № 363/18.06.2019 г. на директора на ДГ №128 "Феникс" за обявяване на определените заявители по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" (публикувано: вторник, 18 юни 2019 г., 12:35 ч.)Download  [166.22 KB]
 • pdf-880 Протокол №1/06.06.2018 г. с вх. № 458/17.06.2019 г. на комисия, назначена със Заповед № 302/03.06.2019 г. на директора на ДГ № 128 "Феникс" (публикувано: вторник, 18 юни 2019 г., 15:47 ч.)Download  [2.85 MB]
  на основание чл. 12, ал. 1 от Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на СО за провеждане на конкурс по документи за ДОД за следните направления:
  1. Английски език
  2. Модерни танци
  3. Народни
  ...
 • pdf-881 Заповед № 359/18.06.2019 г. за обявяване резултатите от проведен конкурс по документи за ДОД, направление "Английски език" (публикувано: вторник, 18 юни 2019 г., 16:00 ч.)Download  [311.3 KB]
 • pdf-882 Заповед № 360/18.06.2019 г. за обявяване резултатите от проведен конкурс по документи за ДОД, направление "Модерни танци" (публикувано: вторник, 18 юни 2019 г., 16:01 ч.)Download  [303.37 KB]
 • pdf-883 Заповед № 361/18.06.2019 г. за обявяване резултатите от проведен конкурс по документи за ДОД, направление "Народни танци" (публикувано: вторник, 18 юни 2019 г., 16:02 ч.)Download  [300.07 KB]
 • pdf-884 Заповед № 362/18.06.2019 г. за обявяване резултатите от проведен конкурс по документи за ДОД, направление "Футбол" (публикувано: вторник, 18 юни 2019 г., 16:03 ч.)Download  [282.49 KB]

pdf-849 ДГ № 187 "Жар Птица": Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" за 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 учебни години (публикувано: сряда, 29 май 2019 г., 08:00 ч.)Download  [4.81 MB]
 • pdf-868 Заповед № 166/12.06.2019 г. на директора на ДГ № 187 "Жар Птица" (публикувано: понеделник, 17 юни 2019 г., 16:07 ч.)Download  [1.34 MB]

docx-848 Столична община обявява конкурс за избор на експерт „Информационно обслужване и услуги“ на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България през периода 2019 -2021 г. (публикувано: четвъртък, 23 май 2019 г., 08:44 ч.)Download  [299.85 KB]
docx-847 Столична община обявява конкурс за избор на експерт „Комуникация и информация“ на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България през периода 2019 -2021 г. (публикувано: четвъртък, 23 май 2019 г., 08:42 ч.)Download  [300.04 KB]
docx-846 Столична община обявява конкурс за избор на експерт „Логистика и информация“ на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България през периода 2019 -2021 г. (публикувано: четвъртък, 23 май 2019 г., 08:40 ч.)Download  [300.19 KB]

pdf-829 Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Стационарната комуникационна и информационна система за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина (публикувано: петък, 03 май 2019 г., 09:21 ч.)Download  [419.14 KB]
 • pdf-830 Заповед на министъра на отбраната № ОХ-308/27.03.2019 г. (публикувано: петък, 03 май 2019 г., 09:22 ч.)Download  [225.18 KB]

pdf-749 Обява за провеждане на конкурс за длъжността Началник на отдел „Административно и информационно обслужване ГРАО” към СО - район „Красна поляна” (публикувано: вторник, 12 февруари 2019 г., 16:18 ч.)Download  [1.05 MB]
 • pdf-750 Заявление за участие в конкурс (публикувано: вторник, 12 февруари 2019 г., 16:19 ч.)Download  [151.55 KB]
 • pdf-751 Декларация по чл. 17, ал. 1, т. 1 от НПКДС (публикувано: вторник, 12 февруари 2019 г., 16:21 ч.)Download  [35.25 KB]
 • pdf-767 Списък с допуснати и недопуснати кандидати (публикувано: петък, 01 март 2019 г., 08:30 ч.)Download  [156.24 KB]
 • pdf-781 Класиране на кандидатите (публикувано: понеделник, 18 март 2019 г., 09:56 ч.)Download  [115.89 KB]

2018 г.

pdf-672 Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 11.12.2018 г. до 12.12.2018 г. в Централния артилерийски технически изпитателен полигон (ЦАТИП) (публикувано: петък, 12 октомври 2018 г., 16:20 ч.)Download  [120.87 KB]
 • pdf-671 Списък на вакантните длъжности за войници в Централния артилерийски технически изпитателен полигон, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина (публикувано: петък, 12 октомври 2018 г., 16:18 ч.)Download  [80.68 KB]
 • pdf-673 Заповед на министъра на отбраната № ОХ – 804/08.10.2018 г. за обявяване на вакантни длъжности в Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) (публикувано: петък, 12 октомври 2018 г., 16:22 ч.)Download  [322.4 KB]

pdf-536 Обява за допускане до участие и провеждане на конкурс с кандидати за приемане за оркестранти на военна служба в Гвардейския представителен духов оркестър и военните духови оркестри на Сухопътните войски и Военновъздушните сили (публикувано: понеделник, 18 юни 2018 г., 09:34 ч.)Download  [230.61 KB]

pdf-530 Обява за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни и висши училища в страната и чужбина (публикувано: неделя, 20 май 2018 г., 18:50 ч.)Download  [3.24 MB]

pdf-527 Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина (публикувано: четвъртък, 17 май 2018 г., 18:41 ч.)Download  [232.89 KB]
 • pdf-528 Списък на вакантните длъжности за войници във военно формирование 48940 – Бургас и подчинените му военни формирования, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина (публикувано: четвъртък, 17 май 2018 г., 18:45 ч.)Download  [297.71 KB]
 • pdf-529 Критерии и ред за формиране на състезателния бал на кандидатите, допуснати до участие в конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина (публикувано: четвъртък, 17 май 2018 г., 18:46 ч.)Download  [206.91 KB]

pdf-520 Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 01.10.2018 г. до 12.10.2018 г., във военни формирования на Сухопътните войски (публикувано: петък, 11 май 2018 г., 18:15 ч.)Download  [348.03 KB]
 • doc-521 Списък на вакантни длъжности за войници във 2-ра механизирана бригада, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина (публикувано: петък, 11 май 2018 г., 18:18 ч.)Download  [106.5 KB]
 • doc-522 Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 26240 – Сливен, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина (публикувано: петък, 11 май 2018 г., 18:21 ч.)Download  [57 KB]
 • doc-523 Списък на вакантни длъжности за войници в 4-ти артилерийски полк, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина (публикувано: петък, 11 май 2018 г., 18:23 ч.)Download  [69.5 KB]
 • doc-524 Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 42600 – Мусачево, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина (публикувано: петък, 11 май 2018 г., 18:33 ч.)Download  [40.5 KB]
 • doc-525 Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 28330 – Смолян, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина (публикувано: петък, 11 май 2018 г., 18:34 ч.)Download  [48 KB]
 • doc-526 Нормативи (публикувано: петък, 11 май 2018 г., 18:35 ч.)Download  [626.5 KB]

zip-501 Процедура за избор на партньори чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ (публикувано: сряда, 25 април 2018 г., 10:49 ч.)Download  [274.52 KB]

pdf-484 Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина (публикувано: сряда, 21 март 2018 г., 18:10 ч.)Download  [842.61 KB]
doc-485 Каталог на курсовете по начална и специална военна подготовка през 2018 г. (публикувано: сряда, 21 март 2018 г., 18:18 ч.)Download  [5.32 MB]

pdf-471 Обява за провеждане на конкурс за попълване на офицерска длъжност във военно формирование 46430 - София чрез приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина (публикувано: петък, 02 март 2018 г., 17:47 ч.)Download  [152.6 KB]

pdf-459 Обява за провеждане на конкурс за матроски длъжности във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина (публикувано: петък, 16 февруари 2018 г., 16:02 ч.)Download  [118.81 KB]
 • pdf-458 Заповед ОХ-58/10.01.2018 г. на началника на Централно военно окръжие за организиране на дейностите и мероприятията по привличане на кандидати за военна служба във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ (публикувано: петък, 16 февруари 2018 г., 16:00 ч.)Download  [166 KB]

pdf-460 Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина (публикувано: петък, 16 февруари 2018 г., 16:03 ч.)Download  [302.55 KB]

2017 г.

docx-430 СО - район „Красна поляна” на основание Заповед № СО15-РД0-09-08-115/30.07.2015 г. на кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на част от недвижими имоти – публична общинска собственост (публикувано: сряда, 20 декември 2017 г., 16:06 ч.)Download  [14.23 KB]
(части от тротоари за разполагане на преместваеми търговски обекти – павилиони, изработени по индивидуален проект, на територията на район „Красна поляна“)

pdf-427 Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба за времето от 08.05.2018 г. до 18.05.2018 г. във военни формирования на Сухопътните войски (съгласно заповед ОХ-1232/30.11.2017 г. на министъра на отбраната) (публикувано: сряда, 13 декември 2017 г., 16:30 ч.)Download  [1.02 MB]

docx-422 СО - район „Красна поляна” на основание Заповед № СОА17-РД98-42/01.08.2017 г. на кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на част от недвижими имоти, терени – публична общинска собственост (публикувано: четвъртък, 07 декември 2017 г., 16:31 ч.)Download  [15.73 KB]
(находящи се в гр. София, район „Красна поляна“, група павилиони с № 64, находящи се УПИ VI, кв. 21, с идентификатор 68134.1107.317, м. „НПЗ-Средец“ – за извършване на търговска дейност, при специфични конкурсни условия, които не могат да бъдат променяни за разполагане на преместваеми обекти
...

pdf-418 Заповед ОХ-1174/13.11.2017 г. на министъра на отбраната за обявяване на вакантна длъжност в Съвместното командване на силите за приемане на военна служба и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс (публикувано: вторник, 28 ноември 2017 г., 16:42 ч.)Download  [289.89 KB]
pdf-417 Обява за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба (съгласно заповед ОХ-1167/09.11.2017 г. на министъра на отбраната) (публикувано: вторник, 28 ноември 2017 г., 16:40 ч.)Download  [803.2 KB]
pdf-416 Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба за времето от 27.03.2018 г. до 29.03.2018 г. в 68 бригада Специални сили в гарнизон Пловдив (съгласно заповед ОХ-1160/08.11.2017 г. на министъра на отбраната) (публикувано: вторник, 28 ноември 2017 г., 16:37 ч.)Download  [233.13 KB]

pdf-381 Обява за провеждане на конкурс за длъжността Началник на отдел „Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси“ при СО район „Красна поляна“ (публикувано: сряда, 25 октомври 2017 г., 13:50 ч.)Download  [363.12 KB]
 • pdf-382 Заявление за участие в конкурса (публикувано: сряда, 25 октомври 2017 г., 13:52 ч.)Download  [151.55 KB]
 • pdf-383 Декларация по чл. 17, ал. 1, т. 1 от НПКДС (публикувано: сряда, 25 октомври 2017 г., 13:53 ч.)Download  [35.25 KB]
 • pdf-391 Списък на допуснати и недопуснати кандидати (публикувано: понеделник, 13 ноември 2017 г., 14:45 ч.)Download  [236.16 KB]
 • pdf-412 Протокол (публикувано: вторник, 21 ноември 2017 г., 14:57 ч.)Download  [258.69 KB]
 • pdf-414 Класиране на кандидатите (публикувано: четвъртък, 23 ноември 2017 г., 16:15 ч.)Download  [142.7 KB]

pdf-118 Обява за провеждане на конкурс за длъжността Началник на отдел „Устройство на територията, кадастър, регулация и контрол по строителството“ при район „Красна поляна“ СО (публикувано: понеделник, 31 юли 2017 г., 16:25 ч.)Download  [349.35 KB]
 • pdf-119 Заявление за участие в конкурса (публикувано: понеделник, 31 юли 2017 г., 16:25 ч.)Download  [151.55 KB]
 • pdf-120 Декларация по чл. 17, ал. 1, т. 1 от НПКДС (публикувано: понеделник, 31 юли 2017 г., 16:25 ч.)Download  [35.25 KB]
 • pdf-121 Списък с допуснати и недопуснати кандидати (публикувано: петък, 18 август 2017 г., 11:34 ч.)Download  [205.7 KB]
 • pdf-163 Протокол (публикувано: понеделник, 28 август 2017 г., 15:28 ч.)Download  [271.2 KB]
 • pdf-169 Класиране на кандидатите (публикувано: сряда, 30 август 2017 г., 15:03 ч.)Download  [136.06 KB]

pdf-309 Обява за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища, които са изпълнявали военна служба (публикувано: понеделник, 15 май 2017 г., 10:33 ч.)Download  [410.49 KB]
 • pdf-310 Приложение 1 - Критерии и ред (публикувано: понеделник, 15 май 2017 г., 10:37 ч.)Download  [412.78 KB]
 • pdf-311 Приложение 2 - Нормативи за физическа годност (публикувано: понеделник, 15 май 2017 г., 10:41 ч.)Download  [469.66 KB]

pdf-319 Обява за провеждане на конкурс за длъжността Юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси“ в район „Красна поляна“ (публикувано: вторник, 02 май 2017 г., 12:36 ч.)Download  [258.08 KB]
 • pdf-313 Заявление за участие в конкурса (публикувано: вторник, 02 май 2017 г., 13:01 ч.)Download  [151.55 KB]
 • pdf-314 Декларация по чл. 17, ал. 1, т. 1 от НПКДС (публикувано: вторник, 02 май 2017 г., 13:19 ч.)Download  [35.25 KB]
 • pdf-315 Списък на допуснатите кандидати (публикувано: петък, 19 май 2017 г., 14:25 ч.)Download  [223.37 KB]
 • pdf-316 Списък на преминалите тест и допуснати до интервю (публикувано: понеделник, 29 май 2017 г., 17:13 ч.)Download  [788.17 KB]
 • pdf-317 Коригиран списък на преминалите тест и допуснати до интервю (публикувано: понеделник, 29 май 2017 г., 14:56 ч.)Download  [789.25 KB]
 • pdf-312 Класиране на кандидатите за длъжността Юрисконсулт (публикувано: четвъртък, 01 юни 2017 г., 15:11 ч.)Download  [117.45 KB]